Search Fatwa

Advance search
Choose year:
to
Choose state:
Fatwa status:
No
Total 1012 records found.
1
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadhan, Kedudukan Saf Solat Dan Panduan Sambutan Hari Raya Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Covid-19

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2020 yang bersidang pada 24 Syawal 1441H bersamaan 16 Jun 2020 memutuskan: Mesyuarat mengambil maklum terdapat tiga kertas kerja yang akan dibentangkan iaitu:   a) Kertas Memohon Fatwa Berkenaan Panduan Hukum Ujian Saringan Dan Prosedur ...

2
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak; Laporan Permodalan Nasional Berhad (PNB) Berkenaan Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Sehingga 30 Jun 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2020 yang bersidang pada 10 Safar 1442H bersamaan 28 September 2020  mengambil maklum dan menerima:   Pencapaian prestasi pelaburan PNB sehingga 30 Ogos 2020, di mana kesemua pelaburan patuh Syariah (eku...

3
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak; Menghantar Jenazah Ke Kampung Untuk Urusan Pengebumian

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:   Adalah lebih afdhal jenazah dikuburkan di tempat dia meninggal dunia dan pengebumian tersebut hendaklah disegerakan. Walau bagaimanapun, tiada hala...

4
Category: Munakahat
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Berkaitan Isu Penamaan Bin/ Binti Abdullah Kepada Anak Tak Sah Taraf

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:   Keputusan mahkamah Persekutuan Putrajaya pada 12 Februari 2020 yang membuat keputusan bahawa anak orang Islam yang dilahirkan di luar ikatan perkah...

5
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Solat Berjemaah, Panduan Sambutan Hari Raya Dan Solat Jenazah Dalam Tempoh Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Covid-19

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2020 yang bersidang pada 24 Syawal 1441H bersamaan 16 Jun 2020 mengambil maklum dan kertas kerja yang dibentangkan iaitu:   Kertas Memohon Fatwa Berkenaan Garis Panduan Solat Fardhu dan Sunat Secara Berjemaah Dalam Tempoh Pasca PKP COVID-...

6
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukun Syarak; Garis Panduan Solat Jumaat Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Covid-19

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2020 yang bersidang pada 24 Syawal 1441H bersamaan 16 Jun 2020 mengambil maklum dan menerima kertas kerja yang dibentangkan iaitu: Garis Panduan Solat Jumaat Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) COVID-19 yang telah diputusk...

7
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Ibadah Haji, Aktiviti Masjid Dan Surau Serta Panduan Ibadah Korban Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Covid-19

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2020 yang bersidang pada 24 Syawal 1441H bersamaan 16 Jun 2020 mengambil maklum dan menerima; Resolusi Mesyuarat Jawatankuasa Khas Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-6/2020 pada 17 Syawal 1441H bersamaan 9 Jun 20...

8
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Pengoperasian Masjid, Surau Dan Musolla Serta Pengurusan Jenazah Dalam Situasi Penularan Wabak Covid-19

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2020 yang bersidang pada 24 Syawwal 1441H bersamaan 16 Jun 2020 memutuskan: a) Resolusi Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-1/2020 pada 20 ...

9
Category: Akidah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Orang Islam Turut Merayakan Perayaan Orang Bukan Islam (Tanglung, Tahun Baru Cina, Deepavali, Ponggal, Thaipusam, Wesak Dan Krismas)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:   Menerima cadangan kertas kerja ini dengan syor agar Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang membawa kertas kerja ini ke dalam Mesyuarat Majlis Keban...

10
Category: Akidah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jamadil Ukhra  1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:   Doa tergolong di dalam perkara ibadah kepada Allah S.W.T. dan ia hendaklah dilakukan sebagai suatu acara yang tidak bertentangan dengan ...

11
Category: Akidah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Cadangan Pembatalan Fatwa Ajaran Salah Kahar Bin Ahmad

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2020 yang bersidang pada 10 Safar 1442H bersamaan 28 September 2020  bersetuju:   Mengekalkan fatwa yang telah diputuskan pada 29 Ogos 1991 selaras dengan keputusan Perbincangan Jawatankuasa Ke...

12
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2020
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkenaan Penggunaan Duit Tabung Masjid/ Surau Bagi Kegunaan Ahli Jawatankuasa Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2020 yang bersidang pada 10 Safar 1442H bersamaan 28 September 2020  memutuskan bahawa:   Satu kertas kerja berkaitan Penggunaan Duit Tabung Masjid/ Surau perlu dibentangkan semula dengan mengambil perha...

13
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Fidyah Dan Kaffarah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2020 yang bersidang pada 17 Rabi'ul Awwal 1442H bersamaan 3 November 2020 bersetuju memutuskan:   a) Fidyah dan kaffarah harus dibayar kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS); b) Fidyah dan kaff...

14
Category: Akidah
Year: 2020
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:   (a) Doa tergolong di dalam perkara ibadah kepada Allah S.W.T. dan ia hendaklah dilakukan sebagai suatu acara yang tidak bertentangan dengan ro...

15
Category: Ibadah
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Solat Jemaah Dan Jumaat, Majlis Akad Nikah Dan Ibadah Umrah Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Covid-19

a) Cadangan Perluasan Bilangan Jemaah Solat Jumaat bagi Kawasan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) COVID-19 Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2020 yang bersidang pada 17 Rabi'ul Awwal 1442H bersamaan 3 November 2020 bersetuju dan menerima Kertas Mesyuarat Khas J...

16
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak; PNB Telah Mencapai 75% Kepatuhan Syariah Sehingga September 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2020 yang bersidang pada 17 Rabi’ul Awwal 1442H bersamaan 3 November 2020 memutuskan bahawa:   a) Hukum Pelaburan Permodalan Nasional Berhad PNB dalam Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) adalah har...

17
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2020
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak; Kadar Peratusan Terkini Pelaburan Patuh Syariah PNB Dan Ketetapan Kadar Taksiran Zakat Ke Atas Pelaburan ASNB

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2021 yang bersidang pada 27 Jumadal Akhirah 1442H bersamaan 9 Februari 2021  mengambil maklum bahawa:   a)   PNB telah mencapai 75.7% kepatuhan syariah sehingga Disember 2020 dan akan ditingkatkan dari s...

18
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2020
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Tahun 2019/2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 mengambil maklum bahawa:   Perkembangan terkini sehingga bulan Januari 2020 peratusan pelaburan patuh syariah Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah meningkat se...

19
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Laporan Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Pelaburan PNB Dan Dana Aunit Amanah Untuk Tujuan Pembentangan Di Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Bagi Mengekalkan Status Harus

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke118/2019 yang bersidang pada 26 Julai 2019 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU mengekalkan hukum HARUS bagi pelaburan dalam dana Unit Amanah yang diuruskan oleh PNB. 2. Keputusan ini dibuat dengan mengambil kira status t...

20
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Penetapan Zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1440H/2019M

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003   FATWA DI BAWAH SEKSYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan, menyediakan pernyataan sebag...

21
Category: Makan dan Minum
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Produk Makanan Ubah Suai Genetik (Makanan Bioteknologi Moden) Berasaskan Haiwan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2019 yang bersidang pada 7 Jumadal Akhirah 1440H bersamaan 12 Februari 2019 memutuskan:   (1) Produk Makanan Ubah Suai Genetik (Makanan Bioteknologi Moden; GMO/GMF) adalah halal dimakan sekiranya:     (a) Ia bera...

22
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Pelaburan Patuh Syariah PNB Bagi Tahun 2018

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2019 yang bersidang pada 3 Sya'ban 1440H bersamaan 9 April 2019 memengambil maklum:   Laporan perkembangan peratusan pelaburan patuh syariah PNB dari 62% pada tahun 2017 kepada 72% bagi tahun 2018. Ia dalam landasan terbaik bagi menc...

23
Category: Perubatan
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:   (1)  Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembedahan pertukaran jantina yang diharuskan oleh syarak adalah harus.   (2)&n...

24
Category: Munakahat
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak; Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:   Bersetuju bahawa berdasarkan Seksyen 22 Catatan dalam Daftar Perkahwinan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah mencakupi isu berka...

25
Category: Zakat
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Status Zakat Bagi Pemilikan Ekuiti (Syarikat) Yang Digadaikan Dan Akaun Rezab Perkhidmatan Hutang (Debt Service Reserve Account/ DSRA)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:   (1) Status Zakat Bagi Pemilikan Ekuiti (Syarikat) Yang Digadaikan:      PLC wajib mengeluarkan zakat perniagaan (kaedah modal kerja/ moda...

26
Category: Munakahat
Year: 2019
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Susunan Wali Nasab Perkahwinan

FATWA SUSUNAN WALI NASAB PERKAHWINAN 1. Bapa الأب; 2. Datuk (bapa kepada bapa) dan ke atas الجد أبو الأب وإن علا; 3. Saudara lelaki seibu sebapa الأخ الشقيق; 4, Saudara lelaki sebapa الأخ لأب; 5. Anak saudara lelaki seibu sebapa ابن الأخ الشقيق...

27
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penggunaan Air Tebus Guna (“Reclaimed Water”) Bagi Tujuan Bukan Minuman

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2019 yang bersidang pada 5 Zulhijjah 1440H / 6 Ogos 2019 memutuskan:   Penggunaan Air Tebus Guna (“Reclaimed Water”) dari loji rawatan kumbahan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd bagi tujuan bukan minuman adalah ha...

28
Category: Zakat
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pelantikan Hartasuci Sdn. Bhd. (PPZ-MAIWP) Sebagai Amil Bagi Memungut Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke118/2019 yang bersidang pada 26 Julai 2019 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU melantik Harta Suci Sdn. Bhd. (PPZ-MAIWP) sebagai amil bagi memungut zakat fitrah di Wilayah Persekutuan. Persetujuan ini dibuat bagi memudahk...

29
Category: Lain-lain
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Menaik Taraf Surau Jumaat Madrasah Nurul Islam, Desa Pahlawan, Kampung Perwira Jaya, Batu 4, Jalan Ampang Kepada Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke114/2019 yang bersidang pada 21 Februari 2019 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU menaik taraf Solat Jumaat Madrasah Nurul Islam, Desa Pahlawan, Kampung PERWIRA Jaya, Batu 4, Jalan Ampang kepada masjid. Pihak madrasah dimi...

30
Category: Zakat
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penggunaan Wang Zakat Dalam Bentuk Pinjaman Bagi Membiayai Program Penghantaran Pelajar Lepasan Diploma Sains Kejururawatan Picoms International University College (Piuc) Sebagai Jururawat Di Jerman

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke118/2019 yang bersidang pada 26 Julai 2019 telah memutuskan bahawa: 1. TIDAK BERSETUJU dengan penggunaan wang zakat dalam bentuk pinjaman bagi membiayai program penghantaran pelajar lepasan diploma sains kejururawatan Picoms...

31
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pelaksanaan Urusan Jualan Barangan Emas YaPEIM Gold Melalui Kaedah Tempahan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke119/2019 yang bersidang pada 27 Julai 2019 telah memutuskan bahawa: 1. TIDAK BERSETUJU dengan pelaksanaan urusan jualan barangan emas YaPEIM Gold melalui kaedah tempahan dan mencadangkan agar jualan emas dilakukan secara tun...

32
Category: Perubatan
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Suntikan Kosmetik Menggunakan Plasenta

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-113/2019 yang bersidang pada 22 Januari 2019 telah memutuskan bahawa: 1. Hukum melakukan rawatan kosmetik dengan menggunakan plasenta manusia adalah DIHARAMKAN bagi mengelakkan amalan eksploitasi yang menyalahi kemuliaan tu...

33
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Pengislaman Kanak-Kanak

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-113/2019 yang bersidang pada 22 Januari 2019 telah memutuskan bahawa: 1. Pengislaman kanak-kanak yang sudah mumayyiz adalah SAH.  ...

34
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Pembelian Tanah Wakaf Khas Hajjah Mariam Bt. Mohd Din Lot 620 G.m 996, Mukim Batu, Kuala Lumpur Oleh Waris Pewakaf

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 113/2019 yang bersidang pada 22 Januari 2019 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju untuk MEMBENARKAN pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) menjual balik tanah lot tersebut kepada ahli waris dengan harga yang ...

35
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penerbitan Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Selangor Berdasarkan Garis Panduan Yang Disediakan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:   Harus khutbah multimedia dengan syarat: (a) Tidak meletakkan gambar; (b) Tidak meletakkan paparan video; dan (c) Tiada sebarang kesalahan teks....

36
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Doa Bersama Dengan Bukan Islam Dalam Satu Majlis

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-113/2019 yang bersidang pada 22 Januari 2019 telah memutuskan bahawa: 1. Orang Islam DILARANG untuk melibatkan diri dalam majlis doa beramai-ramai yang dianjurkan oleh orang bukan Islam atau dalam majlis yang dibacakan doa&...

37
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penarikan Balik Hibah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2019 yang bersidang pada 5 Zulhijjah 1440H / 6 Ogos 2019 memutuskan:   Hibah yang telah berlaku terimaannya (qabd) tidak harus ditarik balik kecuali hibah daripada ibu, bapa, nenek atau datuk kepada anak atau cucunya, tertakluk kepada sya...

38
Category: Perubatan
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Isu-Isu Etika Dan Hukum Berkaitan Akhir Hayat (End Of Life Care)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi’ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:   a) Harus bagi pengamal perubatan yang berkelayakan membuat diagnosis ‘Medical Futility’ yang menjurus kepada penamatan rawatan utama atau kur...

39
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penilaian Semula Nilai Altitud Matahari Di Bawah Ufuk Bagi Penentuan Awal Waktu Solat Subuh Di Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi’ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:   a)  Permulaan waktu solat Subuh di Malaysia adalah menggunakan parameter altitud matahari pada 18° di bawah ufuk. Perubahan ini menyebabkan wakt...

40
Category: Munakahat
Year: 2019
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Perkahwinan Pasangan Yang Berjauhan Dari Wali Melebihi Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi’ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:   Perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah me...

41
Category: Perubatan
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Pendermaan Organ Dan Tisu

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi'ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:   a)  Hukum pendermaan buah pinggang atau hati oleh orang-orang Islam yang masih hidup adalah harus dan ia sangat digalakkan.   b)  Hukum pemind...

42
Category: Ibadah
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penulisan Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman Atau Latin

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi’ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:   a)  Bahawa orang Islam adalah ditegah daripada menulis atau menggunakan ayat-ayat al-Quran dengan tulisan yang bukan huruf arab atau bukan tulisan a...

43
Category: Sosial/Syariah
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Pembayaran Zakat Melalui Perkhidmatan E-Wallet Dan Kod Quick Response (QR)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2019 yang bersidang pada 2 Rabi'ul Awwal 1441H / 30 Oktober 2019 memutuskan:   Pembayaran zakat melalui ejen saluran pembayaran iaitu Touch ‘n’ Go dan Boost yang menyediakan perkhidmatan E-Wallet dan&n...

44
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2019
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penyambungan Tempoh Pengambilan Keuntungan Simpanan Tetap Islamik Di Perbadanan Wakaf Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2019 yang bersidang pada 5 Zulhijjah 1440H / 6 Ogos 2019 memutuskan:   a) Penyambungan tempoh pengambilan keuntungan Simpanan Tetap Islamik Kumpulan Wang Wakaf iaitu Wakaf Am, Wakaf Tunai dan Wakaf Khas sebanyak 80 peratus (80%) ke akaun ...

45
Category: Zakat
Year: 2019
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Pelaksanaan Kadar Had Al-Kifayah Baharu Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2019 yang bersidang pada 2 Rabi'ul Awwal 1441H / 30 Oktober 2019 memutuskan:   Tempoh pelaksanaan kadar had al-kifayah baharu adalah berdasarkan kemampuan Lembaga Zakat Selangor....

46
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Perlaksanaan Wasiat Wajibah (Pindaan)

HUKUM PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH (PINDAAN) Fatwa Hukum Perlaksanaan Wasiat Wajibah [Sel.PU. 5/2011] yang diwartakan pada 6 Januari 2011 dipinda dengan menggantikan perenggan (vii) dengan perenggan yang berikut: "(viii)  Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu lelaki dan perempuan yang berhak a...

47
Category: Akidah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Ajaran Hizbut Tahrir

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali ke 107 yang bersidang pada 5 April 2018 telah membincangkan perkara berkenaan dengan ajaran Hizbut Tahrir. Fatwanya adalah seperti yang berikut: 1. Ajaran Hizbut Tahrir adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. Ciri-ci...

48
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Projek Pembinaan Surau Ibnu Sina Dan Balai Pelawat Hospital Putrajaya Menggunakan Dana Wakaf

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 107/2018 yang bersidang pada 05 April 2018 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU pembinaan surau dan balai pelawat menggunakan dana waqaf manakala wang zakat TIDAK BOLEH dimasukkan ke dalam akaun waqaf kerana zakat hendakla...

49
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Perakuan Pelantikan Semula Dan Pemberian Tauliah Kepada Imam Ratib Dan Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat Dan Surau Wilayah-Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 107/2018 yang bersidang pada 05 April 2018 telah memutuskan untuk BERSETUJU MELULUSKAN pelantikan semula Imam Ratib dan Pembantu Bilal Masjid dan Surau Wilayah-Wilayah Persekutuan seperti senarai yang dikemukakan oleh pihak ...

50
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Naik Taraf Surau Jumaat Mohmoodiah, Jalan P18C2, Presint 18, Putrajaya Kepada Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 107/2018 yang bersidang pada 05 April 2018 telah memutuskan bahawa cadangan tersebut dibawa ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Walaubagaimanapun mesyuarat MENYOKONG cadangan tersebut....

51
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Naik Taraf Surau Al-Hijrah Kampung Sungai Miri(Surau Jumaat) Menjadi Masjid Al-Hijrah Kampung Sungai Miri

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-107/2018 yang bersidang pada 05 April 2018 telah memutuskan bahawa cadangan tersebut dibawa ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Walau bagaimanapun mesyuarat MENYOKONG cadangan tersebut....

52
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Had Tempoh Kemuallafan Saudara Baru

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-109/2018 yang bersidang pada 31 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju bahawa had tempoh kemuallafan adalah LIMA (5) TAHUN selepas seseorang saudara baru memeluk agama Islam. 2. Keputusan ini mengambil kira keper...

53
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Negeri Sembilan
Tidak Diwartakan

Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 5/2018-1439H yang bersidang pada 26 Julai 2018 bersamaan 13 Zu-al-Qa’dah 1439H telah membincangkan Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:1. Mayat yang tidak dapat dikenalpasti identitinya ter...

54
Category: Akidah
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Ajaran dan Fahaman Ilmu Makrifat (Mengenal Allah) dan Ajaran dan Fahaman Mengenal Diri Iaitu Ilmu atau Ajaran Peninggalan Tok Kenali Kelantan oleh Mohd Yusof Che Wook

1. Ajaran dan Fahaman Ilmu Makrifat (Mengenal Allah) dan Ajaran dan Fahaman Mengenal Diri Iaitu Ilmu atau Ajaran Peninggalan Tok Kenali Kelantan oleh Mohd Yusof Che Wook ("ajaran tersebut") adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi elemen-elemen seperti ...

55
Category: Zakat
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Zakat Ke Atas Emas Gadaian

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke110/2018 yang bersidang pada 21 September 2018 telah memutuskan untuk: 1. MENANGGUHKAN keputusan tersebut sehingga dibuat pengiraan berdasarkan kaedah yang dicadangkan dengan mengambilkira kategori atau jenis emas gadaian. ...

56
Category: Akidah
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim Di Negeri Selangor (Pindaan)

FATWA MENGENAI AJARAN MILLAH ABRAHAM @ IBRAHIM DI NEGERI SELANGOR Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim di Negeri Selangor [Sel.PU. 33/2015] yang diwartakan pada 17 September 2015 dipinda dengan menggantikan perenggan 1(i) dengan perenggan yang berikut: "(i) membawa ajaran Islam baharu k...

57
Category: Sosial/Syariah
Year: 2018
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Kertas Kajian Penetapan Kaedah Pengiraan Fidyah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 8 Mac 2018 Kali Ke 01/2018 telah membincangkan Kertas Kajian Penetapan Kaedah Pengiraan Fidyah di Negeri Pahang. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat dimaklumkan dengan...

58
Category: Akidah
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor (Pindaan)

FATWA SIGHAH BERKAITAN AJARAN SYIAH DI NEGERI SELANGOR (PINDAAN) Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor [Sel.PU. 146/2013] yang diwartakan pada 17 Oktober 2013 dipinda dengan: (a) memotong perkataan "SIGHAH" pada tajuk Fatwa tersebut; dan (b) memotong perenggan 1 (xxii). Ruj...

59
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Memperakukan Pelantikan Imam Ratib Dan Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat Dan Surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 109/2018 yang bersidang pada 31 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU MEMPERAKUKAN pelantikan seramai 14 orang Imam Ratib dan 6 orang Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat, Surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur se...

60
Category: Sosial/Syariah
Year: 2018
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Garis Panduan Hiburan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Garis Panduan Hiburan. Mesyuarat memutuskan seperti berikut: (i) Bersetuju menerima pakai Garis Panduan Hiburan yang telah diperakukan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Ma...

61
Category: Sosial/Syariah
Year: 2018
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Menyambut Perayaan Orang Bukan Islam Dalam Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2018 yang bersidang pada 18-19 April 2018 telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Orang Bukan Islam Dalam Masjid: Kajian Kes Masjid Jamek Tasek Gelugor, Seberang Perai Utara. Mesyuarat memutuskan seperti berikut: (i) Program kepa...

62
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Terengganu
Tidak Diwartakan

Menetap Dan Mengisytiharkan Hanya Dewan Solat Sembahyang Utama Sahaja Sebagai Kawasan Larangan Bagi Mereka Yang Berjunub Dan Perempuan Haid

Setelah meneliti dan mengkaji keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang telah bersidang pada 19 Syawal 1437H bersamaan 24 Julai 2016 berhubung pengisytiharan dewan solat utama sahaja sebagai kawasan larangan bagi mereka yang berjunub dan perempuan haid seperti berikut:  i.&...

63
Category: Munakahat
Year: 2018
State: Terengganu
Tidak Diwartakan

Kedudukan Kiraan Bilangan Talak Perkahwinan Kali Kedua Pasangan Yang Diselangi Dengan Perkahwinan Lain

Setelah mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Tuan Wan Abd. Malik bin Wan Sidek (Ketua Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu) berhubung memohon pandangan berhubung dengan kedudukan kiraan bilangan talak perkahwinan kali kedua pasangan yang diselangi dengan perkahwinan lain. Mesyu...

64
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Terengganu
Tidak Diwartakan

Membina Tandas Di Dalam Pagar Kawasan Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Bari

Setelah mendengar taklimat yang telah disampaikan oleh Encik Sofiyuddin bin Yussof (Pegawai Agama Daerah Setiu), Encik Mohd Syarul bin Zakaria (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam) dari Pejabat Agama Daerah Setiu dan  Tuan Haji Ayub bin Ahmad (Imam Masjid Kampung Sungai Bari) berhubung p...

65
Category: Munakahat
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Usia Saidatina Aisyah R.anha Bernikah Dan Berumah Tangga

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-108/2018 yang bersidang pada 30 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU dengan pendapat mengatakan Saidatina Aisyah R.Anha berkahwin ketika berusia ENAM TAHUN.  ...

66
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Dan Kaedah Taksiran Qadha' Zakat (Tunggakan Zakat)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-110/2018 yang bersidang pada 21 September 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju supaya harta yang belum dibayar zakat HENDAKLAH DIBAYAR zakatnya dengan mengambil kira nisab zakat pada tahun tersebut. 2. Perkara berkai...

67
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Smaputra, Smk Agama Putrajaya,persint 11, Putrajaya

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-109/2018 yang bersidang pada 31 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju MEMBERI KEBENARAN mendirikan solat jumaat di Surau Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Putrajaya (SMAPUTRA), Presint 11, Putrajaya setelah menga...

68
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Status Terkini Pelaburan PNB Berdasarkan Maqasid Al-Syariah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2018 yang bersidang pada 9 Oktober 2018 bersamaan 29 Muharram 1440H mengambil maklum:   Sehingga Jun 2018, kesemua pelaburan patuh Syariah (ekuiti, pasaran wang, hartanah & hospitaliti dan sekuriti berpendapatan tetap) adalah pada tah...

69
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Membina Dan Menyiapkan Laluan Pejalan Kaki Bertingkat (Saloma Link) Melalui Tanah Perkuburan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-111/2018 yang bersidang pada 04 Oktober 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Laluan Saloma Link dibina dengan KELUASAN 5 METER SAHAJA. Ini kerana bagi mengelakkan laluan tersebut memasuki kawasan tanah perkuburan....

70
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Menetapkan Tempoh Bayaran Dan Kaedah Bayaran Bagi Pelaksanaan Jual Beli Harta Wakaf (Istibdal)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2018 yang bersidang pada 9 Oktober 2018 bersamaan 29 Muharram 1440H memutuskan:   (1)  Tanah wakaf am yang sukar untuk dibangunkan atau dimanfaatkan adalah harus dijual tanpa istibdal tetapi hasilnya hendaklah digunakan semula untuk ...

71
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syara, Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2018 yang bersidang pada 14 Ogos 2018 bersamaan 2 Zulhijjah 1439H memutuskan:   (1)  Islam tidak menafikan penggunaan ruqyah dan Rasulullah S.A.W membolehkan untuk meruqyah selama mana tidak melibatkan amalan syirik. Walau bagaimanap...

72
Category: Sosial/Syariah
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Mewujudkan Kawasan Perkuburan Di Atas Tanah Wakaf

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2018 yang bersidang pada 20 April 2018 bersamaan 4 Syaaban 1439H memutuskan bahawa:   Tidak harus harta wakaf yang telah ditetapkan syarat-syarat tertentu diambil semula oleh mana-mana pihak sama ada orang yang mewakafkan ataupun ora...

73
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Kewajipan Membayar Zakat Di Tempat Bekerja Atau Mencari Rezeki

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 109/2018 yang bersidang pada 31 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Zakat HENDAKLAH dibayar di negeri tempat seseorang itu bekerja dengan tidak mengambil kira di mana seseorang itu menetap. 2. Zakat BOLEH DIPINDAHKAN se...

74
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Penilaian Semula Fatwa Wasiat Kepada Waris

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2018 yang bersidang pada 20 April 2018 bersamaan 4 Syaaban 1439H memutuskan bahawa:   Sesuatu wasiat yang dibuat kepada seseorang waris hendaklah tidak berkuat kuasa sehingga diberi persetujuan oleh waris-warisnya selepas kematian pewasia...

75
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Untuk Tahun 2017 – (PNB)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2018 yang bersidang pada 13 Mac 2018 bersamaan 25 Jumada al-Akhirah 1439H memutuskan bahawa:   Mengambil maklum status peratusan patuh syariah bagi tahun 2017 oleh PNB dan memohon supaya laporan dikemukakan pada setiap 6 bulan sekali....

76
Category: Zakat
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Pelaksanaan Kadar Had Al-Kifayah Baharu Negeri Selangor Tahun 2018

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2018 yang bersidang pada 13 Mac 2018 bersamaan 25 Jumada al-Akhirah 1439H memutuskan bahawa:   Kadar baharu had al-kifayah Negeri Selangor tahun 2018 bagi isi rumah berjumlah 6 orang ialah RM2,475.00 sebulan untuk rumah berbayar dan ...

77
Category: Zakat
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Zakat Untuk Perniagaan Dan Pelaburan Bercampur Status Syariah (Halal Berkadaran)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM ZAKAT UNTUK PERNIAGAAN DAN PELABURAN BERCAMPUR STATUS SYARIAH (HALAL BERKADARAN)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2018 yang bersidang pada 13 Mac 2018 bersamaan 25 Jumada al-Akhirah 1439H memutus...

78
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Kaedah Taksiran Zakat Mengikut Baki Akhir Tahun (Hujung Haul)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-111/2018 yang bersidang pada 04 Oktober 2018 telah memutuskan untuk: 1. Bersetuju dengan pendapat mengatakan penggunaan BAKI TERAKHIR DI PENGHUJUNG HAUL adalah lebih menepati. 2. Mesyuarat berpendapat bahawa jika peni...

79
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pandangan Hukum Syarak Garis Panduan Penggunaan Mesin Basuh Automatik

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2018 yang bersidang pada 4 Disember 2018 bersamaan 26 Rabi’ul Awwal 1440H memutuskan:   Garis panduan ini diterima dan disahkan dengan pindaan seperti berikut:   (1)  Perkataan ‘Pastikan Bersih’ ditukar kepad...

80
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Simpanan Akaun Sspn-I Bagi Program Pembangunan Pendidikan Asnaf Fakir Dan Miskin Dengan Menggunakan Dana Zakat Wakalah Ptptn

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. MEMBERI PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN berhubung simpanan akaun SSPN-i bagi program pembangunan pendidikan asnaf fakir dan miskin dengan menggunakan dana...

81
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penambahbaikan Kadar Had Kifayah (Had Kecukupan) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Maiwp)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Memperluaskan kategori ahli sesebuah keluarga yang dinilai dalam perkiraan had kifayah kepada kategori berikut: (i)   Remaja Bersekolah/ T...

82
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau An-Nur, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju MEMBERI KEBENARAN untuk mendirikan solat Jumaat di Surau AN-Nur, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur dengan mengambil kira faktor limpahan jemaah...

83
Category: Ibadah
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan Bagi Tahun 1440H/2019M

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU dengan cadangan yang dikemukakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) berkaitan penetapan kadar zakat fitrah bagi Kuala Lumpur, P...

84
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Penyelesaian Solat Jumaat Di Surau Al-Aslahiyah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju MEMBERI KEBENARAN untuk mendirikan Solat Jumaat di Surau al-Aslahiyah dengan MEMATUHI SYARAT-SYARAT yang berikut: i.  Imam memimpin s...

85
Category: Lain-lain
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Penyelesaian Solat Jumaat Di Surau Wakaf Ahmad Dawjee Dadabhoy Menara Bank Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-112/2018 yang bersidang pada 14 November 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju MEMBERI KEBENARAN untuk mendirikan Solat Jumaat di Surau Wakaf Ahmad Dawjee Dadabhoy Menara Bank Islam dengan MEMATUHI SYARAT-SYARAT yang b...

86
Category: Akidah
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas dan Lain-lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-duanya Oleh Ismail Bin Kassim Dari Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT) Atau Seumpamanya

FATWA AJARAN ILMU SYAHADAH, ZIKIR NAFAS DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEDUA-DUANYA OLEH ISMAIL BIN KASSIM DARI PERTUBUHAN RAHMATAN LIL ALAMIN (PERAHMAT) ATAU SEUMPAMANYA   1. Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-duanya Oleh Ismail bin Kassi...

87
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Kadar 'Uruf Emas Perhiasan Negeri Selangor (Pindaan)

FATWA KADAR 'URUF EMAS PERHIASAN NEGERI SELANGOR (PINDAAN) (1) Kadar 'uruf emas perhiasan di Negeri Selangor adalah pada kadar timbangan 800 gram. Mana-mana timbangan yang melebihi kadar 'uruf emas perhiasan adalah diwajibkan zakat (2) Fatwa Kadar 'Uruf Emas Perhiasan di Negeri Selangor [Sel.P.U. ...

88
Category: Zakat
Year: 2018
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Penetapan Harga Zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1439H/2018M

Fatwa Penetapan Harga Zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1439H/2018M (1) Kadar zakat fitrah bagi tahun 1439H/2018M ditetapkan sebanyak RM7.00 bagi setiap orang yang wajib membayar zakat di Negeri Selangor. (2) Fatwa Kadar Zakat Fitrah bagi tahun 1438H/2017M [Sel.PU. 41/2017] yang diwartakan pada ...

89
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2018
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Larangan Membayar Zakat Kepada Amil Yang Tidak Bertauliah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-109/2018 yang bersidang pada 31 Julai 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Zakat HENDAKLAH dibayar kepada Amil yang bertauliah. 2. Zakat TIDAK DIBENARKAN dibayar kepada amil yang tidak bertauliah. 3. Amil atau pengurus dan ka...

90
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai Pengharaman Buku “Islam Hadhari Menurut Pandangan Ust Hj. Ashari Muhammad"

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2005 telah bersidang pada 12-14 September 2005M/8-10 Sya’ban 1426H, bertempat di Pacific Sutera, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai pengharaman buku “Islam Hadhari Menurut Pandangan Ustaz Haji Ashaari Muhammad” dan telah bers...

91
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai “Ajaran Islam Jama'ah Di Negeri Sabah”

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2006 telah bersidang pada 27-28 Jun 2006M/1-2 Jamadilakhir 1427H, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Islam Jama’ah Di Negeri Sabah” dan telah bersetuju...

92
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai “Aliran Dan Dakyah Wahabiah”

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3/2016 telah bersidang pada 10-11 Ogos 2016M/7-8 Zulkaedah 1437H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Aliran Dan Dakyah Wahabiah” dan telah bersetuju memutuskan unt...

93
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai "Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof."

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2016 telah bersidang pada 24-26 Mei 2016M/17-19 Syaaban 1437H, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort & Spa, Kundasang, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Diseb...

94
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Memohon Pandangan dan Pendapat Jabatan Mufti Mengenai Hal Ehwal Ketika Khutbah Jumaat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   MEMOHON PANDANGAN DAN PENDAPAT JABATAN MUFTI MENGENAI HAL EHWAL KETIKA KHUTBAH JUMAAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H memutuskan bahawa: ...

95
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah Mengenai Buku Betajuk “Membela Sunnah Nabawiyah Karangan Abd Wahab Bustami”

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2009 telah bersidang pada 13-14 Mei 2009M/18-19 Jamadilawal 1430H, bertempat di Pavilion Hall, Hotel Tang Dynasty Park, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai Buku Bertajuk “Membela Sunnah Nabawiyah Karangan Abd Wahab Bustami” dan tela...

96
Category: Sosial/Syariah
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Status Wang Derma Hasil Dari Program 3P (Pemakluman, Pemutihan Dan Penguatkuasaan) Oleh Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H berkaitan Status Wang Derma Hasil Dari Program 3P (Pemakluman, Pemutihan Dan Penguatkuasaan) Oleh Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS memutuskan bahawa:   ...

97
Category: Makan dan Minum
Year: 2017
State: Kedah
Tidak Diwartakan

Status Halal Ikan Tamban Yang Dikeringkan Tanpa Dibuang Isi Perut

Halal dimakan ikan yang kecil dan dimaafkan apa yang terdapat di dalam perut dan tidak menjadi najis jika minyaknya diambil untuk dilumur / disapu pada anggota badan. Keharusan memakan ikan yang dikeringkan tanpa membuang isi perutnya yang bersaiz kecil sahaja. Kadar saiz kecil itu dinilai berdas...

98
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pindaan Sighah Fatwa Status Pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H berkaitan Hukum pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB) memutuskan bahawa:   1.   Hukum pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dalam Aman...

99
Category: Sosial/Syariah
Year: 2017
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Pemerdagangan Orang

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2017-1438H yang bersidang pada 20 Julai 2017 bersamaan 26 Syawal 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-95 berkenaan Hukum Hukum Pemerdagangan Orang dengan sighah seperti be...

100
Category: Makan dan Minum
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Menyorok Barangan (Ihtikar)

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M / 24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menyorok Barangan (Ihtikar)” dan telah bersetuju memutuskan untuk ...

101
Category: Akidah
Year: 2017
State: Sabah
Diwartakan

Penggunaan Logo St. John Ambulans Bagi Warga St. John Ambulans Malaysia

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Penggunaan Logo St. John Ambulans Bagi Warga St. John Ambulans Malaysia&rd...

102
Category: Akidah
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Ajaran Ilmu Syahadah, Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedua-Duanya Oleh Ismail Bin Kassim (Perahmat)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Ajaran Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian), Zikir Nafas dan lain-lain yang berkaitan dengan kedua-duanya yang diajar oleh Ismail bin Kassim dari Pertubuhan Rahm...

103
Category: Sosial/Syariah
Year: 2017
State: Sarawak
Diwartakan

Hukum Menyertai Pertandingan Memancing

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 1/2017 telah bersidang pada 21-23 Februari 2017M/24-26 Jamadilawal 1438H, bertempat di Bilik Likas, Hotel Horizon, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menyertai Pertandingan Memancing” dan telah bersetuju memutuskan unt...

104
Category: Perubatan
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pengguguran Kandungan Ibu Hamil Yang Dijangkiti Virus Zika

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Hukum pengguguran kandunagn ibu hamil yang dijangkiti virus Zika memutuskan bahawa:   i.  Ibu hamil yang dijangkiti virus Zika adalah ...

105
Category: Akidah
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah: Kajian Perkembangan Dan Amalannya Di Malaysia

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2017 yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rajab 1438H berkaitan Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah: Kajian Perkembangan dan Amalannya Di Malaysia memutuskan bahawa:   1.     Kandungan zikir, selawat...

106
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Penggunaan Bahasa ‘Ajam (Selain Arab) Pada Khutbah Jumaat

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 2017 telah bersidang pada 23-24 Mei 2017 / 26-27 Syaaban 1438H, bertempat di Bilik Seri Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Menggunakan Bahasa ‘Ajam (Sela...

107
Category: Pakaian
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Tekstil Berasaskan Sutera

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2017 yang bersidang 11 Julai 2017 bersamaan 17 Syawal 1438H berkaitan Hukum Penggunaan Tekstil Berasakan Sutera memutuskan bahawa:   Haram bagi lelaki memakai dan menggunakan :    i.   Sutera asli...

108
Category: Munakahat
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Perbezaan Pada Susunan Wali Perkahwinan Penilaian Semula Dan Penyelarasan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 105/2017 yang bersidang pada 30 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU dengan penyusunan wali tersebut dengan sedikit pindaan terjemahan maksud perkataan ibnul akh (ابن الأخ). 2. Berikut adala...

109
Category: Sosial/Syariah
Year: 2017
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Pesta Pongal Dan Tanglung

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2017 pada 18-19 April 2017 telah membincangkan mengenai Pesta Pongal dan Tanglung. Mesyuarat memutuskan bahawa: 1) Orang Islam dilarang daripada menyertai atau menganjurkan perayaan Pongal dan Tanglung kerana ia mempunyai unsur-unsur khurafat,...

110
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Penggunaan Istilah ‘Jual Beli Pajakan’ Dalam Kontrak Perjanjian Pajakan Unit Bagi Projek Pembangunan Hartanah Wakaf Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2017 yang bersidang pada 31 Januari 2017 bersamaan 3 Jamadilawwal 1438H berkaitan Memohon Kelulusan Penggunaan Istilah "Jual Beli Pajakan" Dalam Kontrak Perjanjian Pajakan Unit Bagi Projek Pembangunan Hartanah Wakaf Selangor memutusk...

111
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2017
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Status Pelaburan Permodalan Nasional Berhad (Pnb) Berdasarkan Maqasid Shariah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2017 yang bersidang pada 21 Mac 2017 bersamaan 22 Jumadalakhirah 1438H berkaitan Status Pelaburan PNB Berdasarkan Maqasid Syariah memutuskan bahawa:   Hukum pelaburan Permodalan Nasional Berhad (PNB) melalui Skim Amanah Sah...

112
Category: Sosial/Syariah
Year: 2017
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Isu Penamaan Bin/Binti Abdullah Kepada Anak Tidak Sah Taraf

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 3 Tahun 2017 telah bersidang pada 27-28 September 2017 / 6-7 Muharram 1439H di Bilik Seri   Beringgis, TH Hotel & Residence, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Isu Penamaan Bin Binti Abdullah...

113
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Anak Tidak Sah Taraf Dan Penasaban Anak Tidak Sah Taraf

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke100 yang bersidang pada 13 September 2017 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1438H telah membincangkan perkara berkenaan dengan Anak Tidak Sah Taraf dan Penasaban Anak Tidak Sah Taraf. Alhamdulillah, fatwanya adalah sepert...

114
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Larangan Dan Tegahan Kepada Umat Islam Melakukan Aktiviti Jual Beli Ketika Khatib Sedang Berkhutbah Pada Hari Jumaat

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Hukum melakukan aktiviti jual beli ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat adalah haram dan dilarang. 2. Berikut merupakan tempoh masa dan kawa...

115
Category: Akidah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Masjid Dan Gereja Berkongsi Ruang Meletak Kenderaan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Hukum Masjid dan Gereja Berkongsi Ruang Meletak Kenderaan adalah HARUS dan dibenarkan dalam Islam....

116
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Kewajipan Zakat Perniagaan Ke Atas Institusi Perbankan Islam Dan Takaful

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-102/2017 yang bersidang pada 30 Mei 2017 telah memutuskan untuk MENANGGUHKAN kelulusan cadangan ini sehingga satu kertas dibuat bagi meminda dengan memasukkan kewajipan zakat perniagaan ke atas institusi perbankan Islam dan ...

117
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Valet Doa

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Konsep valet doa TIDAK MENEPATI dan mengikuti syariat Islam yang sebenarnya kerana pakej-pakej yang ditawarkan mereka berbeza-beza mengikut tahap kem...

118
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. HARAM melantik orang bukan Islam sebagai Peguam Syarie. Keputusan ini dibuat bersandarkan kepada dalil-dalil daripada nas al-Quran dan Hadith, K...

119
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Kutipan Sumbangan Dan Pergerakan Tabung Masjid Sewaktu Khatib Berkhutbah Di Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. HARAM menggerakkan tabung atau mengutip sumbangan ketika khutbah disampaikan oleh khatib pada Hari Jumaat. 2. Walaupun begitu, dengan memahami keper...

120
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Mahmoodiah Presint 18 Putrajaya

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU memberi kelulusan mendirikan Solat Jumaat di Surau Mahmoodiah Presint 18 Putrajaya....

121
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Program Quran Hour Anjuran Yayasan Wawasan Ummah Ikhlas (Wui)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 102/2017 yang bersidang pada 30 Mei 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Hukum penganjuran Program Quran Hour adalah HARUS, tetapi pihak penganjur dan masyarakat awam perlu menepati ciri-ciri seperti yang berikut:   i. P...

122
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penambahbaikan Perlaksanaan Fidyah Dan Kaffarah Di Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Maiwp)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 102/2017 yang bersidang pada 30 Mei 2017 telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut: 1. Kadar Bayaran Fidyah adalah sebanyak RM 4.00. Kadar ini adalah berdasarkan nilai setengah (½) gantang gandum, iaitu seb...

123
Category: Akidah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Larian Obor Di Sukan Sea

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Hukum Larian Obor di Sukan Sea adalah MAKRUH dan boleh digantikan dengan acara lain seperti menggunakan obor LED dalam larian Sukan SEA kerana banyak su...

124
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Sementara Di Surau Kuarters Hospital Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-103/2017 yang bersidang pada 27 Julai 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU untuk memberi kebenaran mengadakan solat Jumaat di Surau Kuarters Hospital Kuala Lumpur sementara menunggu pembinaan surau Hospital Kuala Lump...

125
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Menerbit Dan Mengedar Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa:   1. Penerbitan dan Pengedaran Terjemahan Al-Quran Tanpa Teks Asal Al-Quran adalah DILARANG berdasarkan kepada maslahah untuk menjaga kesucian Al-Qur...

126
Category: Akidah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Aktiviti Dan Kedudukan Raja Bomoh Sedunia Ibrahim Mat Zin

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 telah membincangkan perkara berkenaan dengan upacara perbomohan Ibrahim Bin Mat Zin. Fatwanya adalah seperti yang berikut: 1. Apa-apa upacara atau amalan perbomohan Ibrahim bin ...

127
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Ar-Rahim, Lot Pt10786 Jalan P15H, Presint 15, Putrajaya

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU memberi kelulusan mendirikan Solat Jumaat di Surau Ar-Rahim, Lot Pt10786 Jalan P15h, Presint 15, Putrajaya....

128
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pertimbangan Dan Perakuan Keputusan Temuduga Imam Ratib Dan Pembantu Bilal Masjid Dan Surau Jumaat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Labuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. MEMPERAKUKAN pelantikan seramai 19 orang Imam Ratib dan 20 orang Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat, Surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putr...

129
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Penggunaan Semula Biofluen Terawat Dan Biopejal Dari Loji Rawatan Kumbahan ('lrk') Iwk

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-100/2017 yang bersidang pada 27 Februari 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Berdasarkan kaedah penyucian air yang dilaksanakan oleh pihak Indah Water Konsurtium Sdn. Bhd. bagi menghasilkan biopepejal dari Loji Rawatan Kumbaha...

130
Category: Akidah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkaitan Aqidah Yang Menyeleweng: Brelwi

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-103/2017 yang bersidang pada 27 Julai 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Ajaran tersebut adalah DILARANG dan TIDAK BOLEH DISEBARKAN di Wilayah Persekutuan. Pada masa yang sama satu kajian yang lebih terperinci perlu dibuat da...

131
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Bagi Surau As-Sobirin, Ppr Raya Permai, Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU memberi kelulusan mendirikan Solat Jumaat di Surau as-Sobirin, PPR Raya Permai, Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur....

132
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Penggunaan Transliterasi Dalam Pembacaan Quran Khusus Bagi Orang Kelainan Upaya (Oku) Pendengaran Melalui Pembangunan Transliterasi Makhraj Dalam Perisian I-Sign Quranis

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-103/2017 yang bersidang pada 27 Julai 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU untuk membenarkan penggunaan T transliterasi dalam pembacaan al-Quran bagi orang kelainan upaya (OKU) pendengaran dengan memenuhi syarat-syara...

133
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pertimbangan Dan Perakuan Keputusan Temuduga Imam Ratib Dan Pembantu Bilal Masjid Dan Surau Jumaat Di Wilayah Persekutuan (April 2017)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 101/2017 yang bersidang pada 26 April 2017 telah memutuskan bahawa: 1. MEMPERAKUKAN pelantikan seramai 3 orang Imam Ratib dan 2 orang Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat, Surau Wilayah Persekutuan Labuan seperti di dalam ke...

134
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Sementara Di Dewan Masyarakat, Kg. Sg. Lada W.p Labuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-104/2017 yang bersidang pada 29 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU untuk memberi kebenaran mengadakan solat Jumaat di Dewan Masyarakat Kg. Sg Lada Wilayah Persekutuan, Labuan sementara menunggu pembinaan Ma...

135
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mengiktiraf Program Hibah Wakaf (Fahuwa) Sebagai Satu Cara Infak Yang Sah Di Sisi Syarak Dan Boleh Dipromosikan Secara Menyeluruh Di Malaysia

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 106/2018 yang bersidang pada 30 Januari 2018 telah memutuskan bahawa TIDAK ADA KEPERLUAN bagi Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan untuk memutuskan hukum wakaf hibah tersebut memandangkan panel syariah T...

136
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penambahbaikan Pelaksanaan Wang Sumber Am Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-106/2018 yang bersidang pada 30 Januari 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Penggunaan wang tidak patuh Syariah BOLEH DIGUNAKAN untuk tujuan pengubahsuaian tandas, pagar, kawasan letak kereta serta segala yang berkaitan dengan...

137
Category: Akidah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Hukum Ajaran Ilmu Syahadah , Zikir Nafas Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Dengan Kedudukannya Oleh Ismail Bin Kassim

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali ke-101 yang bersidang pada 26 April 2017 telah membincangkan perkara berkenaan dengan ajaran Zikir Nafas dan Ilmu Syahadah oleh Ismail bin Kassim daripada Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin (PERAHMAT). Fatwanya adalah seper...

138
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Dan Labuan Bagi Tahun 1439H/ 2018M

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-106/2018 yang bersidang pada 30 Januari 2018 telah memutuskan bahawa: 1. Asal kadar zakat fitrah adalah SATU SHA’ (gantang) dan nilainya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab Fiqh Al-Islami...

139
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pembayaran Yuran Audit Bagi Pengauditan Penyata Kewangan Masjid Dan Surau Jumaat Di Wilayah Persekutuan Berpendapatan Rm500,000 Dan Ke Atas Setahun Melalui Dana Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-104/2017 yang bersidang pada 29 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU menggunakan dana masjid bagi tujuan pembayaran yuran audit bagi pengauditan penyata kewangan masjid dan surau Jumaat di Wilayah Persekutuan...

140
Category: Haiwan
Year: 2017
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2017-1438H yang bersidang pada 24 Ogos 2017 bersamaan 2 Zu al-Hijjah 1438H telah bersetuju memutuskan untuk berkenaan Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara dengan sighah seperti berikut: Jumhur menyatakan bahawa “al-Jalalah&rdquo...

141
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Persempadanan Kariah Masjid-Masjid Dan Pentadbiran Zon Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-104/2017 yang bersidang pada 29 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU dengan cadangan persempadanan kariah masjid-masjid dan pentadbiran zon di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi menyelaraskan pentadbiran b...

142
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Al-Amin, Jalan Ikhlas 2, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-103/2017 yang bersidang pada 29 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU untuk memberi kebenaran mengadakan solat Jumaat di surau al-Amin, jalan Ikhlas 2, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur bagi memberi kemudahan kep...

143
Category: Lain-lain
Year: 2017
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Memperakukan Pelantikan Imam Ratib Dan Pembantu Bilal Masjid, Surau Jumaat Dan Surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke104/2017 yang bersidang pada 29 November 2017 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju untuk MEMPERAKUKAN pelantikan Imam Ratib dan Pembantu Bilal masjid, surau Jumaat dan surau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu seramai 18...

144
Category: Ibadah
Year: 2017
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Surau As-Sakinah Bank Muamalat Malaysia Berhad

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-103/2017 yang bersidang pada 27 Julai 2017 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU untuk memberi kebenaran mengadakan Jumaat di Surau As-Sakinah Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan syarat pihak bank dapat memenuhi keperluan ...

145
Category: Zakat
Year: 2016
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Agihan Zakat Kepada Asnaf Muallaf

Asnaf al-Muallafah Qulubuhum dibahagikan kepada 2 golongan, iaitu golongan Muslim dan golongan Kafir. Golongan Muslim adalah orang yang baharu memeluk Islam. Golongan bukan Muslim (kafir) pula meliputi: Orang yang berkemungkinan menerima Islam Boleh dipujuk supaya tidak memusuhi Islam Ket...

146
Category: Akidah
Year: 2016
State: Selangor
Diwartakan

Ajaran Tapediri 65 Atau Ba Tha Mim 114

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2015-1436H yang bersidang pada 30 Julai 2015 bersamaan 14 Syauwal 1436H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Ajaran TAPEDIRI 65 atau BA THA MIM 114 seperti berikut: 1. Penggunaan jurus dan pukul tidak kena dalam aktiviti persilatan mengan...

147
Category: Akidah
Year: 2016
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Persoalan Bid‘ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furuk

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mei 2016 bersamaan 24 Syaaban1437H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Persoalan Bid‘ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furuk seperti berikut: 1. Persoalan khilafiyah adalah perkara ijtih...

148
Category: Sosial/Syariah
Year: 2016
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Penulisan Ayat-Ayat al-Quran Dengan Huruf Roman Atau Latin

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 07/2016-1437H yang bersidang pada 25 Ogos 2016 bersamaan 22 Zulkaedah 1437H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-24 berkenaan Hukum Penulisan Ayat-Ayat al-Quran Dengan Huruf Roman Atau Latin dengan si...

149
Category: Munakahat
Year: 2016
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Perkahwinan Dengan Wanita Hamil

Para ulama berbeza pandangan berkaitan hukum berkahwin dengan wanita hamil. Penjelasannya adalah seperti berikut: 1. Ulama mazhab Maliki dan Hambali demikian juga pandangan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi: Tidak boleh menikahi wanita tersebut sebelum dia melahirkan kandungannya, sama ada kandung...

150
Category: Akidah
Year: 2016
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Penyelewengan Ajaran al-Arqam

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 [Enakmen No. 10/2003], Jawatankuasa Fatwa dengan perkenan Yang di-Pertuan Besar dan dengan persetujuan Yang Teramat Mulia Undang Yang Empat dan Tengku Besar Tampin, mengeluarkan fatwa seperti...

151
Category: Akidah
Year: 2016
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkaitan Ahbash

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-20 & 21/2016 pada 18-19 Februari 2016M @ 9-10 Jamadil Awwal 1437H telah membincangkan mengenai Ahbash. Jawatankuasa berpandangan bahawa Islam adalah agama yang menyeru perdamaian dan islah antara manusia dan mengamalkan agama tanpa bersifat mela...

152
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Penggunaan Wang Cukai Dari Sumber Haram Bagi Perkara Yang Baik

Wang dari sumber cukai aktiviti haram adalah harus bagi pihak kerajaan menggunakannya untuk maslahah umum seperti membina masjid, rumah kediaman, kemudahan awam, pembiayaan kos makan dan minum dan seumpamanya. ...

153
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Lima Waktu Dan Solat Jumaat Di Masjid Abdullah Hukum Kl-Eco City, Kampung Haji Abdullah Hukum, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Masjid Abdullah Hukum KL-Eco City, Kampung Haji Abdullah Hukum, Kuala Lumpur untuk menunaikan solat jumaat....

154
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Abbas Al-Habshee Ppr Laksamana Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Surau Abbas Al-Habshee PPR Laksamana Jalan Peel, 55100 Kuala Lumpur untuk menunaikan solat jumaat....

155
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penanaman Pokok Daun Ketum Oleh Risda

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Penanaman pokok ketum oleh RISDA adalah tidak bertepatan dengan hukum syarak dan menyalahi keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Semua pihak perlu memahami...

156
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Pelatih Solat Khusyuk Dan Seumpamanya, Jihad Di Syria Dan Ajaran Millah Abraham@ibrahim

[Fatwa Berkenaan dengan Pelatihan Solat Khusyuk dan Seumpamanya] Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke99 yang bersidang pada 30 November 2016 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Pelatihan Solat Khusyuk dan Seumpamanya. Fatwanya adalah seperti y...

157
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pengurusan Harta Luqatah, Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga Dan Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Wang-wang tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam baitul mal dan diagihkan untuk kegunaan umat islam kecuali bagi pembinaan masjid atau surau. 2. Wang...

158
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur , Putrajaya Dan Labuan Bagi Tahun 1438H 2017M

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Kadar zakat fitrah bagi tahun 1438H bersamaan 2017M bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan adalah berjumlah RM7.00.  Keputu...

159
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Al-Muqarrabin, Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Surau al-Muqarrabin, Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya, Kuala Lumpur bagi mendirikan solat jumaat....

160
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Membina Kepungan Di Atas Pusara Tanah Perkuburan Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Melarang pembinaan kepungan pusara diatas tanah perkuburan kecuali apa yang yang telah diputuskan oleh pihak berautoriti. 2. Keputusan ini dibuat ber...

161
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Sementara Bagi Menggantikan Surau Al-Dinniyah Pusat Perubatan Universiti Mal

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kelulusan mendirikan solat jumaat sementara di Bilik Konferens 3,Tingkat 13, Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) Lembah Pantai,...

162
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Sementara Di Sebahagian Tapak Gelanggang Futsal Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad (Tnb) Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa:  1. Bersetuju memberi kelulusan mendirikan solat jumaat sementara di sebahagian gelanggang futsal ibu pejabat TNB Kuala Lumpur....

163
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penarikan Semula Kebenaran Solat Jumaat Di Surau Ar-Rayyan, Taman Perumahan Bedaun, Wilayah Persekutuan Labuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju menarik balik kebenaran mendirikan solat jumaat kepada Surau ArRayyan, Taman Perumahan Bedaun, Wilayah Persekutuan Labuan....

164
Category: Akidah
Year: 2016
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Gerakan Militan Al-Dawla Al-Islamiya Fi Iraq Wa Al-Sham (Daesh), Atau Militan Islamic State In Iraq And Syams (ISIS), Atau Islamic State Of Iraq And The Levant (ISIL) Atau Militan Islamic State (IS)

1. Fahaman, ajaran dan ideologi al-Dawla al-Islamiya Fi Iraq Wa al-Sham (DAESH), atau juga dikenali sebagai Militan Islamic State in Iraq and Syams (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), atau Islamic State (IS) (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai IS) adalah menyeleweng dan...

165
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Permainan Pokemon Dan Pokemon Go

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 98/2016 yang bersidang pada 1 Ogos 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Permainan Pokemon dan Pokemon Go adalah TIDAK DIBENARKAN bagi umat Islam berdasarkan nas dan juga faktor maslahah dan kemudharatan. Justeru,diharap agar ma...

166
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pengagihan Wang Zakat Kepada Pelajar-Pelajar Bagi 21 Kursus Pengajian Di Institusi Pengajian Tinggi (Ipt)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 97/2016 yang bersidang pada 18 Mei 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Kursus-kursus yang harus diberi bantuan adalah seperti berikut: i.  Perhotelan/Pengurusan hotel dan catering ii.  Pelancongan/Pengurusan pelanc...

167
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Al-Hijrah Ppr Pantai Ria, Pantai Dalam, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 97/2016 yang bersidang pada 18 Mei 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Surau Al-Hijrah Ppr Pantai Ria, Pantai Dalam, Kuala Lumpur untuk mendirikan solat jumaat....

168
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Madrasah Al-Ikhtisamiah, Taman Melati, Gombak 53100 Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 97/2016 yang bersidang pada 18 Mei 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Madrasah Al-Ikhtisamiah, Taman Melati, Gombak 53100 Kuala Lumpur untuk mendirikan solat jumaat....

169
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Hartamas, Taman Sri Hartamas, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 97/2016 yang bersidang pada 18 Mei 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Surau Hartamas, Taman Sri Hartamas, Kuala Lumpur untuk mendirikan solat jumaat....

170
Category: Lain-lain
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Di Surau Ar-Rayyan Taman Perumahan Mutiara Kampung Sungai Bedaun Wilayah Persekutuan Labuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 97/2016 yang bersidang pada 18 Mei 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Bersetuju memberi kebenaran kepada Surau Ar-Rayyan Taman Perumahan Mutiara Kampung Sungai Bedaun Wilayah Persekutuan Labuan mendirikan solat jumaat....

171
Category: Zakat
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penambahbaikan Takrifan Asnaf Dan Dasar Skim Bantuan Zakat Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke096/2016 yang bersidang pada 24 Februari 2016 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU meluluskan cadangan penambahbaikan takrifan asnaf-asnaf dan dasar skim bantuan zakat Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan seba...

172
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Kadar Uruf Pemilikan Dan Pemakaian Barang Kemas Kalangan Wanita Islam Di Wilayah-Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 99/2016 yang bersidang pada 30 November 2016 telah memutuskan bahawa: 1. Kadar uruf had al-israf di Wilayah Persekutuan adalah 800 gram; 2. Zakat wajib dikenakan ke atas emas perhiasan wanita apabila jumlah berat pemilikan...

173
Category: Akidah
Year: 2016
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Ajaran Zikir Alunan Zat Cinta/Hikmah Fatihah Daripada Zaman Bin Mohd Nor

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/2016 - 1437H yang bersidang pada 31 Mei 2016 bersamaan 24 Syaaban1437H telah bersetuju memutuskan sighah Fatwa Bagi Ajaran Zikir Alunan Zat Cinta/Hikmah Fatihah daripada Zaman bin Mohd Nor seperti berikut: 1. Ajaran Mohd Zaman bin Mohd Nor ad...

174
Category: Akidah
Year: 2016
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Ajaran Tok Mat Janggut

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2015 yang bersidang pada 29 April 2015 telah membincangkan tentang hukum mengenai Ajaran Tok Mat Janggut menurut pandangan syarak dan memutuskan seperti berikut:   1. Muhamad Bin Othman (Tok Mat Janggut) telah menyeleweng daripada pendek...

175
Category: Zakat
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Status Wang Dermasiswa Zakat Dan Bantuan Umum Pelajaran Pelajar Selangor Di Mesir Yang Tidak Dituntut Ditukar Kepada Yang Belum Diagihkan Untuk Penerima (Fi Sabilillah)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H berkaitan Status Wang Dermasiswa Zakat Dan Bantuan Umum Pelajaran Pelajar Selangor Di Mesir Yang Tidak Dituntut Ditukar Kepada Yang Belum Diagihkan Untuk Penerima (Fi ...

176
Category: Sosial/Syariah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Tarian Poco-poco Menurut Perspektif Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA TARIAN POCO-POCO MENURUT PERSPEKTIF ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahawa: Apa jua bentuk tarian sama ada p...

177
Category: Munakahat
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM AKAD NIKAH MENERUSI SIDANG VIDEO (VIDEO CONFRENCE)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahawa: Harus melakukan akad nika...

178
Category: Sosial/Syariah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Rokok Elektronik dan Vape

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ROKOK ELEKTRONIK DAN VAPE   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-1/2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiulakhir 1437H memutuskan bahawa: Penggunaan rokok elektronik dan vape adalah hara...

179
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Menjalankan Solat Jumaat Kepada Banduan Di Surau Banduan Pusat Koreksional Puncak Alam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENJALANKAN SOLAT JUMAAT KEPADA BANDUAN DI SURAU BANDUAN PUSAT KOREKSIONAL PUNCAK ALAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-2/2016 yang bersidang pada 12 April 2016 bersamaan 4 Rajab 1437H memutuskan bah...

180
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelepasan Cukai GST Ke Atas Majlis-majlis Agama Islam Negeri

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PELEPASAN CUKAI GST KE ATAS MAJLIS-MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-2/2016 yang bersidang pada 12 April 2016 bersamaan 4 Rajab 1437H memutuskan bahawa: Bersetuju dengan cad...

181
Category: Jenayah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Hukum Pelantikan Hakim Syar'ie Wanita

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA HUKUM PELANTIKAN HAKIM SYAR’IE WANITA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-2/2016 yang bersidang pada 12 April 2016 bersamaan 4 Rajab 1437H memutuskan bahawa: Harus bagi mana-mana wanita muslim me...

182
Category: Zakat
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Kutipan Zakat Di Negeri Selangor Yang Diserahkan Ke Negeri Perlis Melalui NGO Yang Dilantik Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Maips)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H berkaitan Kutipan Zakat Di Negeri Selangor Yang Diserahkan Ke Negeri Perlis Melalui NGO Yang Dilantik Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Maips) memutu...

183
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H berkaitan Mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam memutuskan bahawa:   Harus mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam di Negeri Sela...

184
Category: Sosial/Syariah
Year: 2016
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Fatwa Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Di Syria Atas Nama ISIS

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 6/2014 yang bersidang pada 3-4 Disember 2014 telah membincangkan mengenai Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Di Syria Atas Nama Isis. Mesyuarat memutuskan seperti berikut:   1. Setelah meneliti laporan penyelidikan yang t...

185
Category: Akidah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pindaan Sighah Fatwa Syiah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram1438H berkaitan Pindaan Sighah Fatwa Syiah memutuskan bahawa meminda keputusan fatwa dengan mengugurkan elemen di para (xxii).   1.      Baha...

186
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor

Hukum Bagi Penyambungan Tempoh Pengambilan Keuntungan Pelaburan Wakaf Khas Untuk Tujuan Pengurusan dan Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM BAGI PENYAMBUNGAN TEMPOH PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PELABURAN WAKAF KHAS UNTUK TUJUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PERBADANAN WAKAF SELANGOR(PWS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-4/2016 yang bersidang p...

187
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Permasalahan Qunut Nazilah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PERMASALAHAN QUNUT NAZILAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-4/2016 yang bersidang pada 28 Julai 2016 bersamaan 23 Syawwal 1437H memutuskan bahawa: Qunut Nazilah adalah sunat dibaca dalam Solat Fardhu...

188
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Garis Panduan Pemindahan Kubur

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   GARIS PANDUAN PEMINDAHAN KUBUR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan 3 Muharram 1438H memutuskan bahawa: Memperakukan Garis Panduan Menggali dan Memindah Kub...

189
Category: Ibadah
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Mengadakan Solat Jumaat Berasingan Bagi Banduan Muda dan Banduan Dewasa Di Penjara Kajang Dalam Blok Yang Berbeza

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGADAKAN SOLAT JUMAAT BERASINGAN BAGI BANDUAN MUDA DAN BANDUAN DEWASA DI PENJARA KAJANG DALAM BLOK YANG BERBEZA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-5/2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan...

190
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor

Wakaf Tunai Sebagai Wakaf

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   WAKAF TUNAI SEBAGAI WAKAF   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2017 yang bersidang 17 Oktober 2017 bersamaan 26 Muharram 1439H memutuskan bahawa: Harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf dengan sy...

191
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Mewujudkan Produk Wakaf Khas Tanah Perkuburan Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEWUJUDKAN PRODUK WAKAF KHAS TANAH PERKUBURAN ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H memutuskan bahawa: Harus mewujudkan Prod...

192
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Istibdal Bagi Projek Pembangunan Berstatus Rumah Bertingkat (Strata) Bagi Projek Pembangunan Hartanah Wakaf Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM ISTIBDAL BAGI PROJEK PEMBANGUNAN BERSTATUS RUMAH BERTINGKAT (STRATA) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN HARTANAH WAKAF SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersa...

193
Category: Zakat
Year: 2016
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Menukar Status Wang Dermasiswa Zakat dan Bantuan Umum Pelajaran Pelajar Selangor di Mesir Yang Tidak Dituntut Kepada Yang Belum Diagihkan Untuk Penerima (Fi Sabilillah)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENUKAR STATUS WANG DERMASISWA ZAKAT DAN BANTUAN UMUM PELAJARAN PELAJAR SELANGOR DI MESIR YANG TIDAK DITUNTUT KEPADA YANG BELUM DIAGIHKAN UNTUK PENERIMA (FI SABILILLAH)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kal...

194
Category: Sosial/Syariah
Year: 2016
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Hukum Pelupusan Anjing Kerja dan Pengawetan Bagi Tujuan Pameran dan Penyelidikan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PELUPUSAN ANJING KERJA DAN PENGAWETAN BAGI TUJUAN PAMERAN DAN PENYELIDIKAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-6/2016 yang bersidang pada 6 Disember 2016 bersamaan 6 Rabiulawwal 1438H memutuskan bahawa:...

195
Category: Akidah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Penggunaan Kalimah Suci Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Penggunaan kalimah Suci Islam. Fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.  Bagi memelihara akidah umat Islam, kalimah suci Islam adal...

196
Category: Akidah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Larangan Mengamalkan Ajaran Yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.&nbs...

197
Category: Lain-lain
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Pameran Athar al-Rasul S.A.W. (Pedang, Janggut dan Rambut Rasulullah S.A.W.)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 092/2015 yang bersidang pada 7 Julai 2015 telah memutuskan bahawa: 1. MENGHARUSKAN pameran pedang Rasulullah S.A.W. Sabitannya adalah mempunyai asas berdasarkan periwayatan ahli sejarah. Ramai tokoh ahli sejarah dan ju...

198
Category: Ibadah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Pelancong Asing Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama Masjid

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: 1. MENGHARUSKAN pelancong bukan Islam memasuki masjid dan ruang solat dengan syarat mendapat keizinan daripada pihak pengurusan masjid dan perlakuan ser...

199
Category: Lain-lain
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Menggunakan Atau Memakai Barangan Atau Logo Yang Mempunyai Lambang Kepercayaan Agama Lain

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Menggunakan atau Memakai Barangan atau Logo yang Mempunyai Lambang Agama Lain. Fatwanya adalah seperti yang berikut: 1.  Huku...

200
Category: Zakat
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pemberian "Back-Dated" (Tarikh Kebelakang) Tarikh Resit Bagi Pembayaran Zakat Yang Dibuat Dalam Bulan Januari Kepada Tarikh Bulan Disember

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: 1. TIDAK BERSETUJU pemberian “back-dated” (tarikh ke belakang) tarikh resit bagi pembayaran zakat yang dibuat dalam bulan Januari kepada tar...

201
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Hukum Pembayaran Zakat Melalui Kad Kredit Islamik & Konvensional

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: 1. MENGHARUSKAN bayaran zakat melalui kad kredit Islamik dan MENOLAK pembayaran zakat melalui kad credit Konvensional; dan 2. Supaya kertas cadangan in...

202
Category: Lain-lain
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Merobohkan Bangunan Lama Masjid al-Ubudiyyah, Segambut Dalam, Kuala Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: 1. BERSETUJU membenarkan cadangan merobohkan bangunan lama Masjid AlUbudiyyah, Segambut Dalam, Kuala Lumpur bagi membina sebuah dewan kegunaan penduduk s...

203
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik)

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Bil. 2/2015 yang bersidang pada 18 Ogos 2015 telah membincangkan mengenai isu Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik). Muzaka...

204
Category: Zakat
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Zakat Ke Atas Individu Pemilik Saham Dan Kaedah Pengiraan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: 1. Zakat WAJIB dikenakan terhadap pemilik-pemilik saham individu dan dikategorikan sebagai zakat saham. Kadar zakat wajib dikeluarkan adalah 2.5% da...

205
Category: Akidah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Perkembangan Terkini Berkaitan Kursus ESQ Leadership Training Anjuran Ary Ginanjar Agustian

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke095/2015 yang bersidang pada 15 Disember 2015 telah memutuskan untuk MENGEKALKAN fatwa sebagaimana yang telah diwartakan pada 17 Jun 2010 di dalam warta kerajaan....

206
Category: Akidah
Year: 2015
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Fahaman Tarikat Naqsyabandiyyah Khalidiyyah Di Bawah Pimpinan Md. Aleh Solihin Bin A.Sidiki

1. Fahaman dan ajaran Tarikat Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di bawah Pimpinan Md. Aleh Solihin bin A. Sidiki adalah bercanggah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi elemen-elemen seperti yang berikut : (i) Keraguan dari aspek akidah Membawa fahaman “Jabbariyya...

207
Category: Makan dan Minum
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta...

208
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1.&nb...

209
Category: Perubatan
Year: 2015
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Penggunaan Vaksin Menantra

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 14 Mei 2015 Kali Ke 2/2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menantra. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat mendapati bahawa dalam proses penghasilan Vaksin Menactra ini,&nb...

210
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10-11 Februari 2015 membincangkan Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta-fak...

211
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENYUCIAN DIVIDEN SIMPANAN AHLI KWSP SEDIA ADA SEBELUM BERTUKAR KE AKAUN KWSP YANG DIURUSKAN MENGIKUT PRINSIP SYARIAH (KWSP-ISLAMIK)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-4/2015 yang bersidang p...

212
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Rokok Elektronik Dan Vape

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 21 Disember 2015 di Hotel Sama-Sama, KLIA, Sepang, Selangor Darul Ehsan telah membincangkan Hukum Rokok Elektronik dan Vape. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah...

213
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah meneliti ...

214
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah da...

215
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Mengenai Sabitan Tarikh Anggapan Kematian Mangsa MH370 Dan Tuntutan Syarak Yang Berkaitan Dengannya

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia yang bersidang pada 20 April 2015 telah membincangkan mengenai Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Mengenai Sabitan Tarikh Anggapan Kematian Mangsa MH370 Dan Tuntutan Syarak Yang Berkaitan Dengannya. Muzak...

216
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) Di Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) Di Malaysia. Muzakarah telah membuat kepu...

217
Category: Ibadah
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelupusan Al-Quran Dan Bahan Cetakan Agama Berteknologi Hijau Melalui Proses 'Deinking'

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PELUPUSAN AL-QURAN DAN BAHAN CETAKAN AGAMA BERTEKNOLOGI HIJAU MELALUI PROSES ‘ DEINKING ’   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-4/2015 yang bersidang pada 19 Oktober 2015 bersamaan 6...

218
Category: Pakaian
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menjalani Rawatan Estetik dan Pembedahan Plastik Di Sisi Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENJALANI RAWATAN ESTETIK DAN PEMBEDAHAN PLASTIK DI SISI ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-3/2015 yang bersidang pada 11 Ogos 2015 bersamaan 26 Syawwal 1436H memutuskan bahawa: Harus m...

219
Category: Akidah
Year: 2015
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Kedudukan Hizbut Tahrir

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

220
Category: Zakat
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Zakat Perniagaan Ke Atas Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ZAKAT PERNIAGAAN KE ATAS SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC) NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-3/2015 yang bersidang pada 11 Ogos 2015 bersamaan 26 Syawwal 436H memutuskan bahawa: Wajib...

221
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Garis Panduan Hiburan Dalam Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   GARIS PANDUAN HIBURAN DALAM ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2015 yang bersidang pada 7 April 2015 bersamaan 17 Jumadal Akhir 1436H memutuskan bahawa: Memperakukan Garis Panduan Hiburan d...

222
Category: Pakaian
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penggunaan Vaksin Menactra®

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGGUNAAN VAKSIN MENACTRA®   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2015 yang bersidang pada 7 April 2015 bersamaan 17 Jumadal Akhir 1436H memutuskan bahawa: Vaksin Menactra® tiada sebara...

223
Category: Ibadah
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease : EVD) Di Malaysia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGURUSAN JENAZAH ORANG ISLAM YANG DISYAKI ATAU DISAHKAN DIJANGKITI VIRUS EBOLA (EBOLA VIRUS DISEASE : EVD) DI MALAYSIA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2015 yang bersidang pada 7 April ...

224
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Yang Dijalankan oleh Syarikat Mecca Fund Global

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PELABURAN YANG DIJALANKAN OLEH SYARIKAT MECCA FUND GLOBAL   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2015 yang bersidang pada 3 Mac 2015 bersamaan 12 Jumadal Ula 1436H memutuskan bahawa: Pelaburan ...

225
Category: Makan dan Minum
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut dan Najisnya

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MINYAK IKAN YANG DIPROSES TANPA DIBUANG PERUT DAN NAJISNYA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2015 yang bersidang pada 3 Mac 2015 bersamaan 12 Jumadal Ula 1436H memutuskan bahawa: Minyak ik...

226
Category: Akidah
Year: 2015
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim Di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

227
Category: Ibadah
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Kedudukan Surau Kebenaran Solat Jumaat (Sementara) Yang Tidak Melaksanakan Solat Jumaat Secara Berterusan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA KEDUDUKAN SURAU KEBENARAN SOLAT JUMAAT (SEMENTARA) YANG TIDAK MELAKSANAKAN SOLAT JUMAAT SECARA BERTERUSAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-3/2015 yang bersidang pada 11 Ogos 2015 bersamaan 2...

228
Category: Akidah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Larangan Mengamalkan Ajaran Dan Amalan Fahaman Syiah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Larangan Mengamalkan Ajaran dan Amalan Fahaman Syiah. Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti yang berikut: 1. Ajaran dan amalan fahaman ...

229
Category: Akidah
Year: 2015
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan Dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran Dan Kalimah Suci Islam Dalam Bentuk Kaligrafi Islam Atau Pada Barangan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan Kali Ke-90 yang bersidang pada 25 Mac 2015 telah membincangkan perkara berkenaan dengan Hukum Penggantungan, Penjualan, Pengedaran, Penyimpanan, Penerbitan dan Pencetakan Ayat Al-Quran, Kitab Suci Al-Quran dan Kalimah Suci I...

230
Category: Makan dan Minum
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Mikro Organisma Terubah Suai Dalam Penghasilan Monosodium Glutamat (MSG)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2015 yang bersidang pada 3 Mac 2015 bersamaan 12 Jumadal Ula 1436H berkaitan Hukum Penggunaan Mikro Organisma Terubah Suai Dalam Penghasilan Monosodium Glutamat (MSG) memutuskan bahawa:   Penggunaan Mikro Organisma Teru...

231
Category: Akidah
Year: 2015
State: Johor
Diwartakan

Ajaran Ilmu Ma’rifat (Mengenal Allah/ Diri) Oleh Mohd Yusof Che’ Wok Yang Disebarkan Oleh Shaari Bin Mohd Yusof

Berdasarkan fakta-fakta dan hujah-hujah yang dikemukakan, ahli mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 15 Rabiul Awal 1436 bersamaan 6 Januari 2015 telah mendapati bahawa ajaran ilmu makrifat (mengenal Allah/diri) yang disebarkan oleh haji Shaari bin Mohd Yusof melalui buku &ld...

232
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2015
State: Johor
Diwartakan

Rokok Elektronik (Vape)

Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Safar 1437 bersamaan 7 Disember 2015 telah membuat keputusan seperti berikut:   “Menghisap vape adalah haram kerana ianya satu amalan yang bertentangan dengan hukum syara&...

233
Category: Jenayah
Year: 2015
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Permainan Golf Yang Ada Unsur Perjudian

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2015 yang bersidang pada 3 Mac 2015 bersamaan 12 Jumadal Ula 1436H berkaitan Hukum Permainan Golf Yang Ada Unsur Perjudian memutuskan bahawa:   Semua permainan golf yang mempunyai unsur perjudian seperti cara permainan&...

234
Category: Akidah
Year: 2015
State: Johor
Diwartakan

Ajaran Millah Ibrahim

Setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 13 Ramadhan 1436 bersamaan 30 Jun 2015 telah membuat keputusan seperti berikut:   1. Fahaman dan ajaran Millah Ibrahim adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi el...

235
Category: Sosial/Syariah
Year: 2015
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil Pada Sesuatu Perhimpunan Atau Acara

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2015-1436H yang bersidang pada 20 April 2015 bersamaan 01 Rajab 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-88 berkenaan Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil&nbsp...

236
Category: Akidah
Year: 2015
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Dakwaan Melihat Nabi Secara Jaga (Yaqazah)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-18 yang bersidang pada 22 – 23 April 2015 telah membincangkan isu Dakwaan Melihat Nabi Secara Jaga (Yaqazah). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Dakwaan seseorang melihat Nabi secara jaga (yaqazah) sama ada dalam bentuk haki...

237
Category: Perubatan
Year: 2015
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Vaksin 46 Menactra®

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah da...

238
Category: Akidah
Year: 2015
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Penyelewengan Istilah jihad Fi Sabilillah

Tujuan Jihad dalam Islam ialah untuk meninggikan atau memuliakan kalimah Allah. Mana-mana tindakan yang dilakukan atas nama Perang Jihad tetapi boleh membawa implikasi negatif terhadap Islam dan umatnya maka ia bukanlah jihad yang sebenar. Dengan itu, tindakan kumpulan-kumpulan y...

239
Category: Lain-lain
Year: 2015
State: Melaka
Tidak Diwartakan

Cadangan Memperaku Dan Menerima Pakai Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (MKI) Kali Ke-106 Dan Ke-107

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 2/2015 yang bersidang pada 11 Rejab 1436H bersamaan 30 April 2015M telah meneliti dan membincangkan mengenai Cadangan Memperaku Dan Menerima Pakai Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (MKI) Kali Ke-106 Dan Ke-107. Mesyuara...

240
Category: Zakat
Year: 2015
State: Negeri Sembilan
Tidak Diwartakan

‘Uruf Pemakaian Emas Wanita Islam di Negeri Sembilan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 26 Mei 2015 bersamaan 08 Sya’ban 1436H telah memutuskan agar ‘uruf pemakaian emas wanita Islam di Negeri Sembilan dikekal pada kadar 200 gram. Status pewartaan : Tidak diwartakan...

241
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Pemikiran Liberalisme Dan Pluralisme Agama

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

242
Category: Makan dan Minum
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penjualan Air Zam Zam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

243
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah Allah Dan Muhammad Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upacara Pengebumian

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

244
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pendermaan Rahim

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Pendermaan Rahim. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelid...

245
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Terhadap Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Kajian Terhadap Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar pembentanga...

246
Category: Zakat
Year: 2014
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Perluasan Takrif Asnaf Ar-Riqab Sebagai Penerima Bantuan Zakat Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan : Mengekalkan keputusan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan bertarikh 12 September 2012, perkara 3.7 &rdq...

247
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan. Muzakarah telah memutuskan: 1. Setelah meneliti laporan penyelidikan yang ...

248
Category: Zakat
Year: 2014
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Isu Wang Para Pembayar Yang Tidak Dikenalpasti Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2014 telah membincangkan dan memutuskan bahawa wang yang diterima daripada para pembayar yang tidak dikenalpasti pembayarannya adalah dikategorikan sebagai zakat harta....

249
Category: Ibadah
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid Atau Surau

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PERBUATAN ZIKIR SAMBIL MEMUKUL GENDANG ATAU PERALATAN MUZIK LAIN DI DALAM MASJID ATAU SURAU   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-4/2014 yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1...

250
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Monumen

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Monumen. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Setelah meneliti formulasi dan prose...

251
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGUNAAN CORDYCEPS SINENSIS DALAM PEMBUATAN UBAT TRADISIONAL   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali Ke-4/2014 yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1436 H memutuskan bahawa: Peng...

252
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Minum Ucap Selamat (Drinking A Toast) Dalam Majlis Makan Beradab Angkatan Tentera Malaysia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MINUM UCAP SELAMAT (DRINKING A TOAST) DALAM MAJLIS MAKAN BERADAB ANGKATAN TENTERA MALAYSIA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-4/2014 yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 14...

253
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Hasil Agama Islam Dalam Kerajaan Negeri Selangor Disalurkan Kepada Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENGENAI HASIL AGAMA ISLAM DALAM KERAJAAN NEGERI SELANGOR DISALURKAN KEPADA BAITULMAL MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-3/2014 yang bersidang pada 20 Ogos 2014 be...

254
Category: Ibadah
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Hasil Pelupusan Nashkah Al-Quran Yang Rosak, Usang dan Tidak Mengikut Resam 'Uthmani Ke Dalam Bentuk Cecair

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA HASIL PELUPUSAN NASKHAH AL-QURAN YANG ROSAK, USANG DAN TIDAK MENGIKUT RESAM ’UTHMANI KE DALAM BENTUK CECAIR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-3/2014 yang bersidang pada 20 Ogos 2014 b...

255
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Rampasan Bible

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA RAMPASAN BIBLE   Mesyuarat Khas Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (Khas) kali ke-1/2014 yang bersidang pada 23 Jun 2014 bersamaan 25 Sya’ban 1435H memutuskan bahawa: Bible bukan himpunan kitab-kitab wahyu yang ditu...

256
Category: Makan dan Minum
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penghasilan Monosodium Glutamat (MSG) Menggunakan Mikro Organisma Terubahsuai

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Penghasilan Monosodium Glutamat(MSG) Menggunakan Mikro Organisma Terubahsuai. Muzakarah telah memutuskan: 1. Setelah meneliti proses...

257
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Vaksin Meningococcal Menomune

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN MENINGOCOCCAL MENOMUNE   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2014 yang bersidang pada 8 April 2014 bersamaan 8 Jamadil Akhir 1435H memutuskan bahawa: Hukum penggunaan Vaksin M...

258
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Asal Usul Tiupan Rouse dan Last Post Dalam Angkatan Tentera Malaysia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ASAL USUL TIUPAN ROUSE DAN LAST POST DALAM ANGKATAN TENTERA MALAYSIA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2014 yang bersidang pada 8 April 2014 bersamaan 8 Jamadil Akhir 1435H memutuskan bahaw...

259
Category: Haiwan
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Kuantifikasi dan Stabiliti DNS Babi Yang Diekstrak Daripada Daging Campuran Dan Produk Diproses Menggunakan Taqman Real Time Polymerase Chain Reaction Assay

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA KUANTIFIKASI DAN STABILITI DNA BABI YANG DIEKSTRAK DARIPADA DAGING CAMPURAN DAN PRODUK DIPROSES MENGGUNAKAN TAQMAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke...

260
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENDERMAAN JASAD SI MATI UNTUK TUJUAN PENYELIDIKAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2014 yang bersidang pada 8 April 2014 bersamaan 8 Jamadil Akhir 1435H memutuskan bahawa: Pendermaan jasa...

261
Category: Munakahat
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

262
Category: Ibadah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau. Muzakarah telah membuat keputusan seper...

263
Category: Zakat
Year: 2014
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Sebagai Transaksi Zakat Fitrah, Sedekah Atau Qadha Zakat Fitrah

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Kali Ke-88 yang bersidang pada 19 November 2014 telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju bahawa pembayaran zakat fitrah di luar bulan Ramadan adalah dikategorikan sebagai sedeqah wajib...

264
Category: Sosial/Syariah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Isu Umat Islam Yang Terlibat Dengan Perjuangan Islamic State

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 dan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Bil. 1/2015 yang bersidang pada 20 April 2015 telah membincangkan Isu Uma...

265
Category: Akidah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti l...

266
Category: Akidah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof. Muzakarah telah membuat keputu...

267
Category: Akidah
Year: 2014
State: Melaka
Tidak Diwartakan

Cadangan Deraf Garis Panduan Tarekat Tasawuf Negeri Melaka

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2014 yang bersidang pada 18 Zulqaedah 1435H bersamaan 13 September 2014M telah meneliti dan membincangkan mengenai Cadangan Deraf Garis Panduan Tarekat Tasawuf Negeri Melaka. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukaka...

268
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Pelaksanaan Wakaf Saham Dan Keuntungan Saham Di Kalangan Syarikat Korporat

1. Pelaksanaan wakaf saham dan keuntungan saham di kalangan syarikat korporat yang mematuhi hukum syarak adalah harus; dan 2. Pelaksanaan pewakafan saham yang mematuhi hukum syarak bolehlah mengikut garis panduan seperti berikut : Garis Panduan Operasi Syarikat - Syarikat yang ingin berwak...

269
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Dana Wakaf Tunai Wakaf Selangor Muamalat Bagi Membiayai Kos Operasi Dan Kos Penyelengaraan Aset Wakaf

Harus menggunakan dana wakaf tunai daripada Wakaf Selangor Muamalat untuk membiayai kos operasi dan penyelenggaraan aset-aset wakaf mengikut keperluan....

270
Category: Akidah
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Menangani Persoalan Bid’ah Dalam Masalah Ikhtilaf/Khilaf Perkara Furu’

1. Persoalan khilafiah adalah perkara ijtihatiyyah dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid’ah kerana amalan tersebut telah diterima dan menjadi amalan ulama’ muktabar sejak dahulu. 2. Pandangan jumhur ulama’ sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkar...

271
Category: Akidah
Year: 2014
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Penulisan Astora Jabat Berkenaan Dengan Azab Kubur

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri perak yang bersidang pada 23 Syawal 1424 bersamaan 17 Disember 2003 atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa berikut:   Bahawa menolak kepercayaan azab kubur setelah wujud keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadith serta Ijma' Ula...

272
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pelaksanaan Jualan Semula Hartanah Wakaf Untuk Tujuan Pelaburan Hartanah

Hukum Pelaksanaan Jualan Semula Hartanah Wakaf Untuk Tujuan Pelaburan Hartanah 1. Tidak harus menjual semula harta wakaf untuk tujuan pelaburan, kerana tujuan wakaf adalah memberi manfaat yang berterusan kepada pewakaf. 2. Penggunaan kumpulan wang wakaf Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hany...

273
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penambahan Pengambilan Keuntungan Pelaburan Wakaf Khas Daripada 15 Peratus Kepada 75 Peratus Untuk Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

Harus mengambil keuntungan pelaburan wakaf khas sebanyak 75 peratus untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)....

274
Category: Zakat
Year: 2014
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Menggunakan Wang Zakat Dalam Akaun Semasa MAIWP Di Bank Islam Bagi Pelaburan Jangka Pendek

Mesyuarat Jawatankuasa Pengursan Hukum Syarak Kali Ke-86 yang bersidang pada 18b Julai 2014 telah bersetuju dengan cadangan menggunakan wang zakat dalam akaun semasa MAIWP di Bank Islam bagi pelaburan jangka pendek....

275
Category: Munakahat
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelaksanakan Produk Wakaf Musytarak

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2014 yang bersidang pada 4 Februari 2014 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1435H berkaitan memutuskan bahawa: Harus melaksanakan Wakaf Muaqqat (bertempoh) dan Wakaf Zurri (keluarga) Tertakluk kepada sighah 'aqad wakaf....

276
Category: Sosial/Syariah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Semula Asal Usul Tiupan Rouse Dan Last Post

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Asal Usul Tiupan Rouse Dan Last Post. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar pembenta...

277
Category: Sosial/Syariah
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Tragedi MH370

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 25 Mac 2014 telah membincangkan mengenai Tragedi MH370. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar dan meneliti tiga (3) kertas kerja yang telah disediakan m...

278
Category: Perubatan
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneli...

279
Category: Munakahat
Year: 2014
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setel...

280
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2014
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelaksanaan Produk Wakaf Musytarak

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PELAKSANAKAN PRODUK WAKAF MUSYTARAK   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2014 yang bersidang pada 4 Februari 2014 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1435H memutuskan bahawa: Harus melaksanakan Wakaf Mua...

281
Category: Ibadah
Year: 2014
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Fatwa Mendirikan Bangunan Komersial Di Atas Tapak Wakaf Masjid

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENDIRIKAN BANGUNAN KOMERSIAL DI ATAS TAPAK WAKAF MASJID   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-2/2014 yang bersidang pada 8 April 2014 bersamaan 8 Jamadil Akhir 1435H memutuskan bahawa: Tapak...

282
Category: Akidah
Year: 2013
State: Melaka
Diwartakan

Pengharaman Ajaran Panji Langit

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang dinyatakan dalam Jadual telah disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 [En. No. 7 tahun 2002] dan telah dikemukakan kepada Majlis oleh Mufti...

283
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Melaka
Diwartakan

Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Kepada Baitulmal

                                             ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002                         &...

284
Category: Zakat
Year: 2013
State: Melaka
Tidak Diwartakan

Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2013 yang bersidang pada 17 Sya’ban 1434H bersamaan 26 Jun 2013 telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut : Pembayaran zakat fitrah melalui kh...

285
Category: Sosial/Syariah
Year: 2013
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar pembentangan dan penjelasan pakar-pakar&n...

286
Category: Sosial/Syariah
Year: 2013
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Dakwat Kekal (Indelible Ink) Dalam Proses Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR)

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Penggunaan Dakwat Kekal (Indelible Ink) Dalam Proses Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR). Muzakarah telah membuat keputusan seperti ...

287
Category: Zakat
Year: 2013
State: Johor
Tidak Diwartakan

Hukum Menggunakan Wang Zakat Asnaf Untuk Diberikan Kepada Kumpulan Penyelidikkan Al Quran Braile Elektronik Untuk Kegunaan Golongan Orang Kurang Upaya (OKU)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Ramadhan 1433H bersamaan 7 Ogos 2012M telah membincangkan mengenai "Hukum Al-Quran Braile Elektronik Untuk Kegunaan Orang Kurang Upaya (OKU) Penglihatan" Alhamdulillah fatwanya seperti berikut: " Harus menurut huk...

288
Category: Akidah
Year: 2013
State: Negeri Sembilan
Diwartakan

Penyelewengan Ajaran Taslim

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 [Enakmen No. 10/2003], Jawantankuasa Fatwa dengan perkenan Yang di-Pertuan Besar, mengeluarkan Fatwa berikut –  1. Ajaran Taslim adalah ajaran sesat. Adalah dihukumkan h...

289
Category: Ibadah
Year: 2013
State: Negeri Sembilan
Tidak Diwartakan

Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadah Qurban

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2013-1434H yang bersidang pada 03 Julai 2013 bersamaan 24 Sya’ban 1434H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-66 bertarikh 25 November 2004 dalam isu ...

290
Category: Ibadah
Year: 2013
State: Negeri Sembilan
Tidak Diwartakan

Semakan Hafazan Al-Quran Pelajar Perempuan Sedang Haidh

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/1434H yang bersidang pada 30 April 2013 bersamaan 19 Jumada al-Akhirah 1434H telah membincangkan mengenai Hukum Berkaitan Semakan Hafazan Al-Quran Pelajar Perempuan Sedang Haidh. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut : 1. Tidak harus&n...

291
Category: Zakat
Year: 2013
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Penambahbaikan Taarif Had Kifayah, Asnaf Zakat Dan Kadar Baru Had Kifayah Bahagian Baitulmal MAIWP Bagi Tahun 2013

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-85 yang telah bersidang pada 3 Disember 2013 telah berbincang dan bersetuju menerima penambahbaikan taarif had kifayah, asnaf zakat dan kadar baru Had Kifayah seperti berikut : (a) Takrif Had Kifayah (i) Had...

292
Category: Makan dan Minum
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Urus Niaga Dan Status Hukum Penggunaan Hampas Gandum Dari Proses Buat Arak (Beer) Sebagai Makanan Utama Haiwan Ternakan (Lembu Tenusu)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM URUS NIAGA DAN STATUS HUKUM PENGGUNAAN HAMPAS GANDUM DARI PROSES BUAT ARAK (BEER) SEBAGAI MAKANAN UTAMA HAIWAN TERNAKAN (LEMBU TENUSU)   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan,...

293
Category: Akidah
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Terhadap Buku Perempuan Nan Bercinta Tulisan Dr. Faisal Tehrani

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA TERHADAP BUKU PEREMPUAN NAN BERCINTA TULISAN DR. FAISAL TEHRANI   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali 6/2013 y...

294
Category: Haiwan
Year: 2013
State: Johor
Tidak Diwartakan

Menternak Katak

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 23 Januari 2012 telah membincangkan mengenai " Hukum Menternak Katak " Alhamdulillah fatwanya seperti berikut: " Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulamak. Menurut jumhur ulamak, perusahaan ment...

295
Category: Sosial/Syariah
Year: 2013
State: Johor
Tidak Diwartakan

Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ditinggalkan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 4 Rejab 1434 Bersamaan 14 Mei 2013 telah membincangkan mengenai Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ditinggalkan.  Alhamdulillah fatwanya: Setelah membuat kajian dan juga penyelidikan di dapati tidak ada sumber sohih ya...

296
Category: Ibadah
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Garis Panduan Solat Berjemaah Di Masjid, Bangunan Selain Masjid Dan Tanah Lapang

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   GARIS PANDUAN SOLAT BERJEMAAH DI MASJID, BANGUNAN SELAIN MASJID DAN TANAH LAPANG   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Ka...

297
Category: Akidah
Year: 2013
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Penyelidikan Mengenai Industri Pelancongan dan Penternakan Buaya dan Lembu Wagyu

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Jamadil Akhir 1434 Hijriah bersamaan 17 april 2013 Miladiah telah membincangkan mengenai " Penyelidikan Mengenai Industri Pelancongan dan Penternakan Buaya dan Lembu Wagyu". Alhamdulillah, fatwanya seperti berikut: BUAYA. Ment...

298
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

299
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Berhubung Penyaluran Wang Yang Tak Dituntut Milik Umat Islam Kepada Baitulmal

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

300
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Pematuhan Syariah Skim Sijil Simpanan Premium (SSP) Yang Dikeluarkan Oleh Bank Simpanan Nasional (BSN)

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

301
Category: Makan dan Minum
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

302
Category: Akidah
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

303
Category: Pakaian
Year: 2013
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah ‘Allah’ Dan ‘Muhammad’ Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upacara Pengkebumian

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-104 yang bersidang pada 2-4 September 2013 telah membincangkan Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah ‘Allah’ Dan ‘Muhammad’ Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upacara Pen...

304
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Johor
Tidak Diwartakan

Fatwa Cadangan Istibdal Waqaf Saham Tersenarai Wancorp

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Mac 2013 telah membincangkan mengenai "Fatwa Cadangan Istibdal Waqaf Saham Tersenarai Wancorp". Alhamdulillah fatwanya: "Dengan Syarat Pada Pandangan Mata Khas Ianya Membawa Kepada Keselamatan Dan Keuntungan Yang Lebih Baik, Mak...

305
Category: Perubatan
Year: 2013
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

306
Category: Perubatan
Year: 2013
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: “Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Biro ...

307
Category: Akidah
Year: 2013
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Fatwa Mengenai Perintah Istitabah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang pada 30 Mei 2012 telah membincangkan mengenai Perintah Istitabah dan memutuskan seperti berikut:   1. Seseorang yang diertikan sebagai Islam, tetapi mengamalkan cara hidup bukan Islam seperti menyembah berhala atau telah melaksanakan &ldqu...

308
Category: Makan dan Minum
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Bahan Pewarna Cochineal: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM BAHAN PEWARNA COCHINEAL: KAJIAN SEMULA KADAR PIAWAIAN YANG DITETAPKAN OLEH MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-...

309
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penerimaan Wang Sumbangan Organisasi Non-Muslim Ke Dalam Tabung Dana Wakaf Upm Dan Agihan Wakaf Upm Kepada Individu Non-Muslim

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENERIMAAN WANG SUMBANGAN ORGANISASI NON-MUSLIM KE DALAM TABUNG DANA WAKAF UPM DAN AGIHAN WAKAF UPM KEPADA INDIVIDU NON-MUSLIM   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mes...

310
Category: Sosial/Syariah
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menghisap Shisha Menurut Pandangan Syara’

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGHISAP SHISHA MENURUT PANDANGAN SYARA’   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali 4/2013 yang bersidang pa...

311
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2013
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-104 yang bersidang pada 2-4 September 2013 telah membincangkan Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal. Muz...

312
Category: Akidah
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Kertas Makluman Mengenai Penyelewengan Pembedahan Batin Di Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   KERTAS MAKLUMAN MENGENAI PENYELEWENGAN PEMBEDAHAN BATIN DI NEGERI SELANGOR   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali 5/2...

313
Category: Sosial/Syariah
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Larangan Penggunaan Kalimah Allah Dan Nama-Namanya Atau Nama-Nama Bercirikan Islam Pada Produk, Nama-Nama Syarikat, Pertubuhan Dan Sebagainya

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   LARANGAN PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH DAN NAMA-NAMANYA ATAU NAMA-NAMA BERCIRIKAN ISLAM PADA PRODUK, NAMA-NAMA SYARIKAT, PERTUBUHAN DAN SEBAGAINYA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan,...

314
Category: Makan dan Minum
Year: 2013
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (Luas) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA STATUS HASIL CAJ ABSTRAKSI SUMBER AIR LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS) DARIPADA SYARIKAT YANG MENJALANKAN AKTIVITI OPERASI HARIAN TIDAK HALAL   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikem...

315
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Mengambil Sebanyak Lima Belas Peratus (15%) Keuntungan Pelaburan Wakaf Khas Untuk Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) diharuskan mengambil keuntungan pelaburan wakaf khas sebanyak lima belas peratus (15%) bagi tujuan pengurusan dan pentadbiran PWS iaitu sebagai upah (Ujroh Li Nazir Al-Wakfi)....

316
Category: Munakahat
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

317
Category: Ibadah
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Kedudukan Kursus Pelatihan Solat Khusyuk

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

318
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Wanita Menyusukan Anak Angkat Dengan Penggunaan Ubat Atau Suntikan Untuk Merangsang Pengeluaran Susu Badan

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 20 pada 1 Rabiulakhir 1433H/ 23 Februari 2012M sebulat suara menerima hukum seperti berikut : i.       Islam menggalakkan setiap ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan sendiri bayi mereka dengan susu ibu sehingga m...

319
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Pengimbasan Badan Di Lapangan Terbang

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

320
Category: Akidah
Year: 2012
State: Melaka
Diwartakan

Pengharaman Ajaran Panjilangit

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil.5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan Laporan Siasatan Bahagian Penyelidikan JAIM mengenai aktiviti meragukan di Surau Madrasah Tahfiz Kg. Tengkera mengenai pegangan, ajaran dan amalan Panjilangit. Me...

321
Category: Zakat
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Jenis Penerima Asnaf Al-Riqab Negeri Selangor Dan Apa-Apa Yang Berkaitan Dengannya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

322
Category: Akidah
Year: 2012
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Pencegahan Menyebarkan Aliran Dan Dakyah Wahabiah Di Negeri Perak Darul Ridzuan

BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini: DAN BAHAWASANYA menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Pera...

323
Category: Zakat
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pembayaran Emolumen Kakitangan Majlis Agama Islam Selangor (Mais) Menggunakan Peruntukan Asnaf Amil

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan Fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

324
Category: Zakat
Year: 2012
State: Melaka
Diwartakan

Cadangan Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1433H/2012M

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2012 yang bersidang pada 20 Sya’aban 1433H bersamaan 10 Julai 2012 telah membincangkan mengenai Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1433H/2012M. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut : Harga zakat fitrah Ne...

325
Category: Zakat
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Agihan Zakat Dalam Bentuk Manfaat Dan Sumber Pembiayaan Pengurusannya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

326
Category: Jenayah
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pemerdagangan Orang

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

327
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Pemindahan Pusara Di Kawasan Perkuburan Penjara Pudu

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke - 81 yang bersidang pada 19 April 2012 telah membincangkan mengenai Kertas Cadangan Pemindahan Pusara Di Kawasan Perkuburan Penjara Pudu Bagi Pembangunan Semula Kawasan Penjara Pudu, Bukit Bintang Di Atas Tanah Lot 725, 726,...

328
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Pewujudan Lafaz Sighoh Oleh Pewakaf Dalam Saham Wakaf Selangor Sama Ada Am Atau Khas Dengan Tambahan Ujroh Li Nazir Al-Wakfi

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

329
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Sumbangan Wakaf Menggunakan Akaun Bank, Kad Kredit Dan Kad Debit Konvensional

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

330
Category: Ibadah
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Mengiringi Bacaan Al-Quran Dengan Muzik Dan Menggunakan Matan Hadith, Terjemahan Al-Quran Serta Terjemahan Hadith Sebagai Lirik Lagu

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

331
Category: Perubatan
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Eutanasia Atau Mercy Killing

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

332
Category: Haiwan
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

333
Category: Makan dan Minum
Year: 2012
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Makan Temilok Dan Yang Berkaitan Dengannya

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke-20 telah bersidang pada 1 Rabiulakhir 1433H/ 23 Februari 2012M sebulat suara menerima sighah penjelasan hukum seperti berikut:- Menurut pendapat Jumhur (Ulama Mazhab Syafi’e, Hanafi, Maliki dan Hanbali) bahawa haiwan yang tinggal di dalam air sem...

334
Category: Perubatan
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menubuhkan Bank Susu Di Malaysia

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

335
Category: Akidah
Year: 2012
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Ciri-Ciri Ajaran Sesat Yang Menyalahi Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Setelah meneliti dan membincangkan kertas kerja yang dibentangkan, maka mesyuarat membuat keputusan seperti yang berikut: A)     Bersetuju mengesahkan bahawa cirri-ciri ajaran sesat yang disenaraikan di bawah ini adalah merupakan amalan, upacara dan adat istiadat yang berte...

336
Category: Makan dan Minum
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pencemaran Asid Deoksiribonukliek (DNA) Babi Pada Produk Makanan Yang Disahkan Halal: Penelitian Dari Aspek Sains Dalam Menentukan Kaedah Penyelesaiannya Mengikut Aspek Syarak

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

337
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Kedudukan Hasil Agama Islam Dalam Kerajaan Negeri Disalurkan Kepada Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

338
Category: Akidah
Year: 2012
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2012 yang bersidang pada 29 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr. Mesyuarat memutuskan bahawa hukum berzikir dan berdoa secara israr atau jahr adalah seperti b...

339
Category: Munakahat
Year: 2012
State: Johor
Tidak Diwartakan

Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 21 Mac 2012 telah membincangkan mengenai " Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan " Alhamdulillah fatwanya seperti berikut: " Rujuk melalui persetubuhan adalah sah menurut hukum syarak."...

340
Category: Perubatan
Year: 2012
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) untuk Rawatan Mata

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGGUNAKAN KANTA ICL ( IMPLANTABLE COLLAMER LENS ) UNTUK RAWATAN MATA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali ...

341
Category: Akidah
Year: 2012
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Beberapa Penemuan Disyaki Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Islam di Sebalik Aktiviti Persatuan Gerakan Warisan Silam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENGENAI BEBERAPA PENEMUAN DISYAKI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DI SEBALIK AKTIVITI PERSATUAN GERAKAN WARISAN SILAM   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka ...

342
Category: Akidah
Year: 2012
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Ajaran Juruzon Bin Abdul Latif @ Ahmad Walidie Yang Berpusat Di Madrasah At Taqwa Batu 14, Hulu Langat, Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

343
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Negeri Sembilan
Tidak Diwartakan

Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Tambahan Selain Dari Niat Asal Pewakaf

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan bahawa membangunkan tanah wakaf khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan projek pembangunan atau beberapa penambahbaikan bagi menjamin h...

344
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pembinaan Pusara Negara

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-100 yang bersidang pada 4-6 Julai 2012 telah membincangkan Hukum Pembinaan Pusara Negara. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada pihak Jabatan P...

345
Category: Makan dan Minum
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Bahan Pewarna Cochineal: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-100 yang bersidang pada 4 hingga 6 Julai 2012 telah membincangkan Hukum Bahan Pewarna Cochineal: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI. Muzakarah telah memutuskan s...

346
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Indelible Ink

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 11 Januari 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Penggunaan Indelible Ink. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Berdasarkan pembentangan laporan analisis kimia, taklim...

347
Category: Munakahat
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 September 2012 telah membincangkan Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak. Muzakarah telah membuat ke...

348
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pengurusan Wang Dan Harta Milik Orang Islam Yang Tidak Dituntut Dan Status Kementerian Kewangan Sebagai Perbendaharaan Negara Yang Boleh Bertindak Sebagai Baitulmal Dalam Menguruskannya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-99 yang bersidang pada 4-6 Mei 2012 telah membincangkan Pengurusan Wang Dan Harta Milik Orang Islam Yang Tidak Dituntut Dan Status Kementerian Kewangan Sebagai Perbendaharaan Negara Yang Boleh Bertindak Sebaga...

349
Category: Perubatan
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: ...

350
Category: Perubatan
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) Untuk Rawatan Mata

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-99 yang bersidang pada 4-6 Mei 2012 telah membincangkan Hukum Menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) Untuk Rawatan Mata. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti ...

351
Category: Zakat
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 September 2012 telah membincangkan Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar takl...

352
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-99 yang bersidang pada 4-6 Mei 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mende...

353
Category: Sosial/Syariah
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Peralatan Dan Perhiasan Berasaskan Abu Tulang Haiwan (Bone China)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-99 yang bersidang pada 4-6 Mei 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Penggunaan Peralatan Dan Perhiasan Berasaskan Abu Tulang Haiwan (Bone China). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. ...

354
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Jual Beli Dan Pelaburan Emas Yang Dijalankan Oleh Syarikat Genneva Malaysia Sdn. Bhd.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-100 yang bersidang pada 4-6 Julai 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Jual Beli Dan Pelaburan Emas Yang Dijalankan Oleh Syarikat Genneva Malaysia Sdn. Bhd. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut...

355
Category: Makan dan Minum
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandan...

356
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Terkini Pematuhan Syariah Skim Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional (BSN)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Status Terkini Pematuhan Syariah Skim Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional (BSN). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1.&...

357
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2012
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik. Muzakarah telah membuat ...

358
Category: Ibadah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Memakai Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram Dan Umrah

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

359
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Perlaksanaan Penyaluran Wang Syubhah Ke Baitulmal MAIS

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

360
Category: Haiwan
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Memelihara Dan Berjual Beli Dengan Cicak Gekko Geckko (Tokay) Bagi Tujuan Perubatan Dan Makanan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEMELIHARA DAN BERJUAL BELI DENGAN CICAK GEKKO GECKKO (TOKAY) BAGI TUJUAN PERUBATAN DAN MAKANAN   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Neger...

361
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Menurut Perspektif Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   GARIS PANDUAN PERNIAGAAN JUALAN LANGSUNG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 4/2011 yang bersi...

362
Category: Akidah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Ajaran Kumpulan Negara Islam Indonesia (N11) di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

363
Category: Munakahat
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Perkahwinan Dengan Kitabiah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PERKAHWINAN DENGAN KITABIAH   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 3/2011 yang bersidang pada 14 Jun 2011/ 12 Rajab 14...

364
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGADAKAN PAMERAN SPESIMEN ANATOMI MANUSIA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 3/2011 yang bersidang pada 14 Jun ...

365
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menanam Rambut Di Kepala

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENANAM RAMBUT DI KEPALA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 3/2011 yang bersidang pada 14 Jun 2011/ 12 Rajab 1432H...

366
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM STATUS PAMPASAN POLISI INSURANS KONVENSIONAL SELEPAS KEMATIAN PEMBELI POLISI   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 3...

367
Category: Makan dan Minum
Year: 2011
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Memakan Daging / Isi Belangkas Dan Telurnya

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEMAKAN DAGING/ ISI BELANGKAS DAN TELURNYA   Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) Kali ke 1/2011 yang bersidang pada...

368
Category: Zakat
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Pembayaran Zakat Oleh Syarikat Pengurus Dana Saham Amanah (Unit Trust)

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

369
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Perlaksanaan Pengurusan Dan Pelupusan Harta Luqatah Yang Disimpan Oleh Majlis Agama Islam Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

370
Category: Zakat
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penggunaan Wang Zakat Asnaf Riqab Bagi Mereka Yang Terbelenggu Dengan Masalah Sosial Dalam Menjamin Akidah Umat Islam Agar Kembali Ke Pangkal Jalan

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

371
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti k...

372
Category: Haiwan
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Se...

373
Category: Haiwan
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memakan Dan Berubat Dengan Cicak Gekko Geckko (Tokay)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-95 yang bersidang pada 16-18 Jun 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Memakan Dan Berubat Dengan Cicak Gekko Geckko (Tokay). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti kete...

374
Category: Perubatan
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Eutanasia atau Mercy Killing

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Eutanasia atau Mercy Killing. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan...

375
Category: Perubatan
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penubuhan Bank Susu

  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Penubuhan Bank Susu. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan ...

376
Category: Akidah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Ajaran Persatuan Perguruan Budi Suci Sejati Selangor

1. Ajaran dan amalan kebatinan Persatuan Perguruan Budi Suci Sejati Selangor didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran tersebut. 2. Mana-mana orang Islam adalah dilarang untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan atau menyebark...

377
Category: Zakat
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Pembayaran Elektronik

Hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) sama ada secara prabayar atau pascabayar adalah harus ; Hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui Internet, mesin ATM dan e-Debit adalah harus ; Pihak Celcom hendaklah mendahulukan bayaran zakat...

378
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Parameter Pelaburan Emas

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada YBhg. Pro...

379
Category: Ibadah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Peguam Syarie Bukan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

380
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

381
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

382
Category: Munakahat
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

383
Category: Ibadah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Bersuci Bagi Pekerja Loji Rawatan Kumbahan

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

384
Category: Makan dan Minum
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memakan Makanan Terubahsuai Genetik (Genetic Modified Food)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-95 yang bersidang pada 16-18 Jun 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Memakan Makanan Terubahsuai Genetik (Genetic Modified Food). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendeng...

385
Category: Perubatan
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

386
Category: Akidah
Year: 2011
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

387
Category: Makan dan Minum
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat- Ubatan

Berdasarkan taklimat, pembentangan dan penjelasan yang disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia serta dengan mengambil kira keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama I...

388
Category: Haiwan
Year: 2011
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Penggunaan “Electrical Stunning” Dalam Proses Penyembelihan Lembu

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke 19 pada 20 Rejab 1432H/ 22 Jun 2011M sebulat suara memutuskan bahawa sighah keputusan adalah seperti berikut: "Hukum Penggunaan "Electrical Stunning" Dalam Penyembelihan Lembu adalah harus"....

389
Category: Makan dan Minum
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memakan Daging/Isi Belangkas dan Telurnya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-93 yang bersidang pada 21 Februari 2011 telah membincangkan Hukum Memakan Daging/Isi Belangkas dan Telurnya. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pa...

390
Category: Munakahat
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Upacara Akad Nikah Di Masjid

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-95 yang bersidang pada 16-18 Jun 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Upacara Akad Nikah Di Masjid. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan p...

391
Category: Akidah
Year: 2011
State: Wilayah Persekutuan
Tidak Diwartakan

Ciri-Ciri Penyelewengan Fahaman Dan Ajaran Syiah Di Wilayah-Wilayah Persekutuan

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-80 pada 15 Disember 2011 telah membincangkan dan memutuskan bahawa:   1. Bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan haram diamalkan; dan 2....

392
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-93 yang bersidang pada 21 Februari 2011 telah membincangkan Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan ...

393
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Pengimbas Badan di Lapangan Terbang

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-93 yang bersidang pada 21 Februari 2011 telah membincangkan Hukum Menggunakan Pengimbas Badan di Lapangan Terbang. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah ...

394
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Tarian Poco-Poco Dan Seumpamanya Menurut Perspektif Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan Hukum Tarian Poco-Poco Dan Seumpamanya Menurut Perspektif Islam. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keteranga...

395
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menanam Rambut Di Kepala

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan Hukum Menanam Rambut Di Kepala. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dike...

396
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pemerdagangan Manusia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-95 yang bersidang pada 16-18 Jun 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Pemerdagangan Manusia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandanga...

397
Category: Akidah
Year: 2011
State: Melaka
Diwartakan

Pengharaman Ajaran Agama Asalama

                                         ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002                             &...

398
Category: Ibadah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Kursus Pelatihan Solat Khusyuk

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-93 yang bersidang pada 21 Februari 2011 telah membincangkan Kedudukan Kursus Pelatihan Solat Khusyuk. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan...

399
Category: Munakahat
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti k...

400
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Masjid Pelancongan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 5/2011 yang bersidang pada 28 September 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Berkaitan Masjid Pelancongan. Mesyuarat memutuskan: (i) Bersetuju menggunapakai Hukum Pelancong Bukan Islam Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama di Dalam ...

401
Category: Akidah
Year: 2011
State: Melaka
Diwartakan

Pengharaman Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang dinyatakan dalam Jadual telah disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 [En. No. 7 tahun 2002] dan telah dikemukakan kepada Majlis oleh Mufti,...

402
Category: Zakat
Year: 2011
State: Melaka
Diwartakan

Penetapan Kadar 'Uruf Pemakaian Emas Di Negeri Melaka Yang Melebihi 200 Gram Dikenakan Zakat

                                                                         ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI ME...

403
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mengiringi Bacaan Al-Quran Dengan Muzik dan Menggunakan Matan Hadis, Terjemahan Al-Quran Serta Terjemahan Hadis Sebagai Lirik Lagu

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Mengiringi Bacaan Al-Quran Dengan Muzik dan Menggunakan Matan Hadis, Terjemahan Al-Quran Serta Terjemahan Hadis Sebagai Lirik Lagu. ...

404
Category: Sosial/Syariah
Year: 2011
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah ...

405
Category: Akidah
Year: 2011
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Pegharaman Perbuatan Meletakkan Ancak

BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini: Dan bahawasanya menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Pera...

406
Category: Akidah
Year: 2010
State: Johor
Diwartakan

Ajaran Kumpulan Layar Bahtera

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada  14 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 30 Mac 2010 telah membincangkan mengenai Ajaran Kumpulan Layar Bahtera. :   Alhamdulillah fatwanya ;   1. Bahawasanya ajaran dan pegangan Kumpulan Layar Bahtera adalah palsu, se...

407
Category: Perubatan
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGAMBILAN VAKSIN HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-5/2010 yang bersidang pada 21 Disember 2010 telah bersetuju memutuskan bahawa: Hukum pengambilan Vaksin Human Papillom...

408
Category: Perubatan
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-92 yang bersidang pada 15-17 Disember 2010 telah membincangkan Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat darip...

409
Category: Haiwan
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Bulu Binatang Yang Halal Dimakan Sebagai Ramuan Makanan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah membincangkan Hukum Penggunaan Bulu Binatang Yang Halal Dimakan Sebagai Ramuan Makanan. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan vitamin D3 yang terhasil daripada bu...

410
Category: Akidah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Orang Bukan Islam Memasuki Masjid

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM ORANG BUKAN ISLAM MEMASUKI MASJID   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2010 yang bersidang pada 21 September 2010 bersetuju bahawa; Orang Kafir adalah diharuskan memasuki masjid dan surau dengan beber...

411
Category: Ibadah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Solat Sunat Tasbih Secara Berjemaah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM SOLAT SUNAT TASBIH SECARA BERJEMAAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2010 yang bersidang pada 21 September 2010 bersetuju berkenaan keharusan solat sunat tasbih dilakukan secara berjemaah tetapi ti...

412
Category: Zakat
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembayaran Emolumen Pegawai Majlis Agama Islam Selangor Menggunakan Peruntukan Asnaf Amil

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR MENGGUNAKAN PERUNTUKAN ASNAF AMIL   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2010 yang bersidang pada 2 November 2010 telah; Bersetuju dengan mengeka...

413
Category: Perubatan
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Penandaan Berdakwat Bagi Pesakit Kanser

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah membincangkan Hukum Penggunaan Penandaan Berdakwat Bagi Pesakit Kanser. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan tanda dakwat untuk rawatan pesakit kanser dengan men...

414
Category: Makan dan Minum
Year: 2010
State: Johor
Tidak Diwartakan

Produk Biskut Berbentuk Ikan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 23 Rabiul Awal 1431 bersamaan 9 March 2010 teah membincangkan mengenai Produk Biskut Berbentuk Ikan Perisa Sayur Dan Perisa Keju Oleh Win Win Food Industries Sdn. Bhd.. Alhamdulillah fatwanya : "Membuat produk makanan menyerupai bentuk ...

415
Category: Ibadah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Memberi Wang Kepada Orang-Orang Yang Menyembahyangkan Jenazah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEMBERI WANG KEPADA ORANG-ORANG YANG MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2010 yang bersidang pada 21 Disember 2010 bersetuju memutuskan bahawa; Harus hukumnya memberi wang ke...

416
Category: Zakat
Year: 2010
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Penetapan Nisab Dan Kaedah Taksiran Zakat Padi Bagi Negeri Sabah

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, bil. 2/2010 telah bersidang pada 21 Disember 2010 Miladiah / 15 Muharram 1432 Hijriah, bertempat di Bilik Teratai, Hotel Promenade, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai "PENETAPAN NISAB DAB KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI BAGI NEGERI SABAH" ...

417
Category: Akidah
Year: 2010
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Ajaran Cahaya Qursani Adalah Sesat

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak yang bersidang pada 6 November 2008M bersamaan 8 Zulkaedah 1429H kali 179 memutuskan bahawa : "Amalan dan kepercayaan dalam ajaran Cahaya Qursani adalah sesat dan menyeleweng dari Ajaran Islam yang sebenar. Umat Islam diharamkan untuk beramal dan beriktikad ...

418
Category: Makan dan Minum
Year: 2010
State: Johor
Tidak Diwartakan

Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 5 April 2010 telah membincangkan mengenai Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash). Alhamdullillah fatwanya : Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang ...

419
Category: Pentadbiran
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Permasalahan Berkaitan Madrasah Hilmiyyah Batu Tiga, Klang

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PERMASALAHAN BERKAITAN MADRASAH HILMIYYAH BATU TIGA, KLANG   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2010 yang bersidang pada 20 April 2010 telah memutuskan seperti berikut: Ahli Jawatankuasa Fatwa Neger...

420
Category: Akidah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Mewujudkan Prosedur Penasihatan Aqidah, Perintah Mahkamah Dan Bukan Perintah Mahkamah Dan Peraturan-Peraturan Runding Cara Dan Bimbingan (Negeri Selangor) 2010 Di Bahagian Penasihatan Aqidah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MEWUJUDKAN PROSEDUR PENASIHATAN AQIDAH, PERINTAH MAHKAMAH DAN BUKAN PERINTAH MAHKAMAH DAN PERATURAN-PERATURAN RUNDING CARA DAN BIMBINGAN (NEGERI SELANGOR) 2010 DI BAHAGIAN PENASIHATAN AQIDAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fa...

421
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembangunan Tanah Perkuburan Islam Moden Di Tanah Wakaf Milik Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBANGUNAN TANAH PERKUBURAN ISLAM MODEN DI TANAH WAKAF MILIK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2010 yang bersidang pada 2 Mac 2010 telah memutuskan bahawa; Tida...

422
Category: Makan dan Minum
Year: 2010
State: Selangor
Proses Pewartaan

Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEMPROMOSIKAN PRODUK INSURANS KONVENSIONAL MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 1/2010 yang bersidang pada 2 Mac 2010 telah memutuskan seperti berikut: “Orang Islam adal...

423
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Mengemaskini Fatwa Zakat Harta Pendapatan Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   MENGEMASKINI FATWA ZAKAT HARTA PENDAPATAN NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2010 yang bersidang pada 2 Mac 2010 telah memutuskan seperti berikut: Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor b...

424
Category: Akidah
Year: 2010
State: Melaka
Diwartakan

Larangan Mengaitkan Angka 786 Dengan Ayat Al-Quran Serta Membawa Tuah

                                                                        ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) ...

425
Category: Zakat
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pembayaran Hutang Muallaf Sebelum Islam Menggunakan Wang Zakat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PEMBAYARAN HUTANG MUALLAF SEBELUM ISLAM MENGGUNAKAN WANG ZAKAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2010 yang bersidang pada 2 Mac 2010 telah memutuskan seperti berikut: Pembayaran hutang Muallaf sebe...

426
Category: Munakahat
Year: 2010
State: Pulau Pinang
Tidak Diwartakan

Tempoh ’Iddah Bagi Perempuan Yang Dibuang Rahim.

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 2/2010 yang bersidang pada 30 April 2010 telah membincangkan mengenai Tempoh 'Iddah Bagi Perempuan Yang Dibuang Rahim. Mesyuarat memutuskan bahawa perempuan yang dibuang rahimnya ber'iddah selama 3 bulan mengambil kira kaedah perempuan yang ...

427
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2010
State: Melaka
Diwartakan

Keharusan Menggunakan Wang Baitulmal Bagi Tujuan Dakwah Kepada Golongan Bukan Islam

                                ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002                                       ...

428
Category: Zakat
Year: 2010
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Pengeluaran Dan Penerimaan Zakat Bagi Yang Telah Diisytiharkan Muflis

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Tujuh Belas, yang bersidang pada 1 Syaaban 1431H/ 13 Julai 2010M telah membincangkan mengenai Hukum Pengeluaran Dan Penerimaan Zakat Bagi Yang Telah Diisytiharkan Muflis. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Apabila seseorang telah...

429
Category: Akidah
Year: 2010
State: Sabah
Tidak Diwartakan

"Menghidupkan Kembali Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Sebagai Satu Amanah" Tulisan Mohamed Bin Karim

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2010 telah bersidang pada 21 Disember 2010 Miladiah/15 Muharram 1432 Hijriah bertempat di Bilik Teratai, Hotel Promenade, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai "MENGHIDUPKAN KEMBALI AL-QURAN MENURUT SUNNAH RASUL SEBAGAI SATU AMANAH TULISAN M...

430
Category: Akidah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Kursus ESQ Leadership Training

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 16 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Kedudukan Kursus ESQ Leadership Training. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandan...

431
Category: Akidah
Year: 2010
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Kursus Esq Leadership Training Dan Fahaman Yang Seumpama Dengannya

[Fatwa Berkenaan Dengan Kursus ESQ Leadership Training Dan Fahaman Yang Seumpama Dengannya] (a)  ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa oleh ESQ Leadership Training anjuran Ary Ginanjar Agustian dan apa-apa ajaran yang seumpama dengannya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam kerana mengan...

432
Category: Akidah
Year: 2010
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Kewajipan Mendirikan Solat Jumaat Ketika Bersuluk Oleh Pengamal Tareqat

BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini:   DAN BAHAWASANYA menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sul...

433
Category: Akidah
Year: 2010
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Fatwa Buku/Risalah/Kertas Kerja 'Ulul Albab', Karangan Ismail bin Kassim

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang pada 1 Ogos 2010 telah membincangkan mengenai Buku/Risalah/Kertas Kerja ‘Ulul Albab’ karangan Ismail bin Kassim dan memutuskan seperti berikut:   1. Bahawa Buku/Risalah/Kertas Kerja ‘Ulul Albab’ karangan Ismail bin ...

434
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Cadangan Reka Bentuk Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-92 yang bersidang pada 15-17 Disember 2010 telah membincangkan Cadangan Reka bentuk Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat ...

435
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pembinaan Kubur Secara Bertingkat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-92 yang bersidang pada 15-17 Disember 2010 telah membincangkan Hukum Pembinaan Kubur Secara Bertingkat. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Setelah mendengar taklimat daripada pihak Jabatan Pe...

436
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syar'ie

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-92 yang bersidang pada 15-17 Disember 2010 telah membincangkan Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syar'ie. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 1. Setelah meneliti keterangan, ...

437
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Isu Orang Bukan Islam Membaca Dan Menterjemahkan Ayat-Ayat Suci Al-Quran

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 3 Disember 2010 telah membincangkan Isu Orang Bukan Islam Membaca Dan Menterjemahkan Ayat-Ayat Suci Al-Quran. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 1. Pada dasarnya bagi tujuan unt...

438
Category: Sosial/Syariah
Year: 2010
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelancong Bukan Islam Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama Di Dalam Masjid

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah membincangkan Hukum Pelancong Bukan Islam Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama Di Dalam Masjid. Muzakarah telah memutuskan bahawa pelancong bukan Islam diharuskan mema...

439
Category: Akidah
Year: 2010
State: Selangor
Diwartakan

Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 47 MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, melalui Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Bil. 3/2008 bertarikh 10 Jun 2008 ...

440
Category: Munakahat
Year: 2010
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penetapan Kadar Maskahwin Bagi Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

441
Category: Perubatan
Year: 2010
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Transplan Organ Dan Tisu

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang pada 1 Ogos 2010 telah membincangkan mengenai Hukum Transplan Organ Dan Tisu dan memutuskan seperti berikut:   1. Bahawa transplantasi dalam istilah perubatan bermaksud pemindahan tisu atau organ dari sudut bahagian ke satu bahagian l...

442
Category: Zakat
Year: 2010
State: Pahang
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembayaran Emolumen Pegawai-Pegawai MAIS Yang Terpilih Menggunakan Peruntukan Asnaf Amil

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI-PEGAWAI MAIS YANG TERPILIH MENGGUNAKAN PERUNTUKAN ASNAF AMIL   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2010 yang bersidang pada 21 September 2010; bersetuju berkenaan "Pembayar...

443
Category: Akidah
Year: 2010
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa ESQ Leadership Training

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ESQ LEADERSHIP TRAINING   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2013 yang bersidang pada 21 September 2010 telah memutuskan seperti berikut; Bahawa kebanyakkan unsur-unsur keraguan yang terkandung dalam...

444
Category: Akidah
Year: 2010
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Penggunaan Kalimah Allah Hanya Merujuk Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam Agama Islam Sahaja

BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 27 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini:   Dan bahawasanya menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Muli...

445
Category: Akidah
Year: 2009
State: Pahang
Diwartakan

Kedudukan Kumpulan Pemuda Kahfi Atau Ajaran Bina Negara Islam (Ma'had Al-Zaytun)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang 1/2009 yang bersidang pada 27 februari 2009 telah membincangkan kedudukan pemuda kahfi atau ajaran bina negara Islam (Ma'had Al-Zaytun). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat bersetuju deng...

446
Category: Akidah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pembinaan Monumen Peringatan Bagi Angkatan Tentera Malaysia

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PEMBINAAN MONUMEN PERINGATAN BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Islam menegah umatnya melakukan apa jua perbuatan dan amalan yang mempunyai u...

447
Category: Akidah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliah Syeikh Nazim Haqqani

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA TARIQAT NAQSYABANDIAH AL-ALIAH SYEIKH NAZIM HAQQANI   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut; Kandungan tujuh (7) buah buku yang dinyatakan di para 6 secara keseluruhannya tidak m...

448
Category: Zakat
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Sistem Pengurusan Online Pentadbiran Masjid Bagi Negeri Selangor (SPMS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA SISTEM PENGURUSAN ONLINE PENTADBIRAN MASJID BAGI NEGERI SELANGOR (SPMS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Tidak harus menggunakan wang zakat bagi melaksanakan Sistem Penguru...

449
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM WANITA MENYERUPAI LELAKI (PENGKID)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Pengkid, iaitu wanita Islam yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lela...

450
Category: Akidah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGANTUNGAN KALIGRAFI ISLAM DI PREMIS BUKAN ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Bagi menjaga kehormatan dan kemuliaan ayat-ayat suci al-Quran dan kalimah-kalimah suc...

451
Category: Zakat
Year: 2009
State: Melaka
Diwartakan

Kaedah Pengurusan Lebihan Agihan Zakat

                                   ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002                                   &...

452
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2009
State: Melaka
Diwartakan

Fatwa Mengenai Isu-Isu Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang dinyatakan dalam Jadual telah disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 [En. No. 7 tahun 2002] dan telah dikemukakan kepada Majlis oleh Mufti...

453
Category: Ibadah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Bersumpah Menurut Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM BERSUMPAH MENURUT ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Isu bersumpah, cara-cara melakukan serta hukumnya perlu diberi penjelasan kepada masyarkat Islam supaya mereka tid...

454
Category: Zakat
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembinaan Rumah Ibnu Sabil (MAIS) Untuk Pelawat Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang Di Masjid Rahimiah, Klang, Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBINAAN RUMAH IBNU SABIL (MAIS) UNTUK PELAWAT HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG DI MASJID RAHIMIAH, KLANG, SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Bersetuju dan me...

455
Category: Ibadah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memakai Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14-16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Memakai Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram. Muzakarah berpandangan bahawa mencegah penularan wabak yang boleh memb...

456
Category: Munakahat
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kewajaran Mewajibkan Pelaksanaan Ujian Saringan HIV Kepada Bakal Pengantin

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan Kewajaran Mewajibkan Pelaksanaan Ujian Saringan HIV Kepada Bakal Pengantin. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Ujian saringan HIV kepada setia...

457
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Bersumpah Menurut Islam

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Enam Belas, yang bersidang pada / 4 November 2009M telah membincangkan mengenai Hukum Bersumpah Menurut Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan sebagai keterangan hukum seperti berikut: Hukum asal bersumpah adalah makruh tetapi ia boleh menjadi s...

458
Category: Lain-lain
Year: 2009
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Pembinaan Monumen Peringatan Bagi Angkatan Tentera Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2009 telah bersidang pada 13-14 Mei 2009 Miladiah / 18-19 Jamadilawal 1430 Hijriah, bertempat di Bilik Persidangan, Balai Cerap al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah bagi membincangkan mengenai Hukum Pembinaan Monumen...

459
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86 yang bersidang pada 21-23 April 2009 telah membincangkan Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa memberikan layanan yang baik kepada para bandu...

460
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86 yang bersidang pada 21-24 April 2009 telah membincangkan Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa di dalam Islam hukum bertatu iaitu pembuat tatu dan orang yang meminta dibu...

461
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Agama Anak Bawah Umur Selepas Salah Seorang Pasangan Memeluk Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan Status Agama Anak Bawah Umur Selepas Salah Seorang Pasangan Memeluk Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Apabila salah seorang ibu atau b...

462
Category: Sosial/Syariah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-88 yang bersidang pada 2 Oktober 2009 telah membincangkan Hukum Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki adalah diharuskan ...

463
Category: Perubatan
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pemotongan Genitalia Wanita (Female Genital Mutilation)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86 yang bersidang pada 21-23 April 2009 telah membincangkan Hukum Pemotongan Genitalia Wanita (Female Genital Mutilation). Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan berkhatan bagi wanita adalah sebahagian darip...

464
Category: Akidah
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Status Agama Anak Di Bawah Umur Selepas Salah Seorang Pasangan Memeluk Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA STATUS AGAMA ANAK DI BAWAH UMUR SELEPAS SALAH SEORANG PASANGAN MEMELUK ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 4 Ogos 2009 telah memutuskan bahawa; Apabila salah seorang pasangan (ibu a...

465
Category: Zakat
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 teah membincangkan Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Dari aspek hukum syarak, keputusan yang telah d...

466
Category: Haiwan
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Produk Seramik Bone China Yang Menggunakan Bahan Asas Dari Abu Tulang

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PRODUK SERAMIK BONE CHINA YANG MENGGUNAKAN BAHAN ASAS DARI ABU TULANG   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Bone china adalah najis kerana zatnya mengandungi 50% daripada tulang...

467
Category: Zakat
Year: 2009
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pembayaran Hutang Muallaf Sebelum Islam Menggunakan Wang Zakat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PEMBAYARAN HUTANG MUALLAF SEBELUM ISLAM MENGGUNAKAN WANG ZAKAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Pembentang kertas kerja perlu melengkapkan lagi kertas kerja tersebut dengan memfokus...

468
Category: Akidah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pembinaan Monumen Peringatan Bagi Angkatan Tentera

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86 yang bersidang pada 21-23 April 2009 telah membincangkan Hukum Pembinaan Monumen Peringatan Bagi Angkatan Tentera. Muzakarah telah memutuskan bahawa Islam menegah umatnya melakukan apa jua perbuatan dan ama...

469
Category: Akidah
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-88 yang bersidang pada 2 Oktober 2009 telah membincangkan Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Islam melarang umatnya daripada terlibat da...

470
Category: Perubatan
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Ubat Clexane Dan Fraxiparine

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan Hukum Penggunaan Ubat Clexane Dan Fraxiparine. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Islam menegah penggunaan ubat dari sumber yang haram bagi me...

471
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14-16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sed...

472
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2009
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Di dalam Islam harta-harta yang d...

473
Category: Lain-lain
Year: 2009
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Senaman Yoga Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya Dan Hukum Wanita Menyerupai Lelaki

[Fatwa Berkenaan Dengan Senaman Yoga dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya] (a)  senaman yoga yang berasal daripada masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi yang menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu adalah haram menurut syariat Islam dan dilarang be...

474
Category: Akidah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Kalimah Berkaitan Agama Yang Tidak Digunakan Oleh Orang Bukan Islam

Harus menurut hukum syara’ mewujudkan Jadual perkataan-perkataan berkaitan dengan agama Islam yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam demi menjaga kehormatan dan kesucian agama Islam serta memelihara akidah umat Islam dari kefahaman yang salah.   Walaubagaimanapun, Jadual ini ...

475
Category: Zakat
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Isu-Isu Kewajipan Membayar Zakat Perniagaan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ISU-ISU KEWAJIPAN MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Hukum membayar zakat wajib ke atas semua bentuk perniagaan yang memenuhi tuntutan syarak samada per...

476
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Wang Saham Wakaf, Majlis Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGUNAAN WANG SAHAM WAKAF, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan wang saham wakaf untuk membiayai segala keperluan bagi mewujudkan se...

477
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Peraduan Sms Celcom, 100 Hari 100 Kereta

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PERADUAN SMS CELCOM, 100 HARI 100 KERETA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Peraduan ini adalah tidak mematuhi syariah kerana mengandungi unsur judi, ghorar (unsur yang tidak jel...

478
Category: Akidah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Tulisan Khat Berbentuk Manusia

1.    Khat yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah, ayat Al-Quran, Al-Hadis, kalimah zikir dan sebagainya, dengan membentuk huruf-huruf dan tulisan tersebut menjadi seperti bentuk manusia dan haiwan adalah dilarang. 2.    Penulisan ayat Al-Quran dan Hadis ...

479
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (Ptptn) Berasaskan Konsep Ja'alah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) BERASASKAN KONSEP JA'ALAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Bersetuju dengan cas perkhidmatan yang di...

480
Category: Akidah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Meletak dan Menggantung Kalimah Muhammad Oleh Orang Bukan Islam

1. “ Meletak atau menggantung atau menggunakan kalimah Muhammad S.A.W oleh orang bukan Islam sama ada individu atau pun pertubuhan secara yang tidak sesuai dengan kemuliaan yang diberi oleh Islam kepada nama tersebut adalah tidak harus serta ditegah dan dilarang,”   2. “ Mel...

481
Category: Pentadbiran
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Mewujudkan Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 Kontrak Di Sekolah Rendah Agama (Sra), Sekolah Rendah Agama Intigrasi (Srai) Dan Ma’ahad Intigrasi Tahfiz Istana Bandar (Mitib) Di Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MEWUJUDKAN JAWATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 KONTRAK DI SEKOLAH RENDAH AGAMA (SRA), SEKOLAH RENDAH AGAMA INTIGRASI (SRAI) DAN MA’AHAD INTIGRASI TAHFIZ ISTANA BANDAR (MITIB) DI NEGERI SELANGOR   Mesyuar...

482
Category: Akidah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Penggunaan Kalimah Allah Oleh Orang Bukan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (JOHOR) 2004   PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH OLEH ORANG BUKAN ISLAM   Menurut subseksyen 48(6) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2004 [Enakmen 16 Tahun 2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Johor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan...

483
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menggunakan Wang Tabung Masjid Bagi Pembayaran Saguhati Ahli Jawatankuasa Masjid Yang Menghadiri Kursus

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGGUNAKAN WANG TABUNG MASJID BAGI PEMBAYARAN SAGUHATI AHLI JAWATANKUASA MASJID YANG MENGHADIRI KURSUS   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan wang tabungan masjid...

484
Category: Akidah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Pandangan Berkenaan Filem Menghina & Mempersendakan Tuhan Dan Nabi Nuh A.S

“Filem Evan Almighty arahan Tom Shayac terbitan Universal Picturea adalah bercanggah dengan Al-Quran dan Ass Sunnah dari sudut: 1. Aqidah Islamiah 2. Syariah Islamiah 3. Akhlak Islamiah 4. Fakta Sejarah   Oleh yang demikian, semua umat Islam di Ngeri Johor Darul Takzim diharam dan d...

485
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Corak Babi Di Sejadah dan Batu Jed Berkalimah Allah

Umat Islam di negeri Johor Darul Ta’zim diharam dan dilarang melibatkan diri daripada:-   (i) Batu jed yang bertulis kalimah Allah dan kalimah Muhammad yang mengandungi corak babi.   (ii) Sejadah yang mengandungi imej babi dan anjing. Melalui mana-mana perkara berikut: 1. &...

486
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Penggunaan Tulisan Atau Khat Di Dalam Ayat Al-Quran

Penggunaan tulisan atau khat-khat ayat Al-Quran, Hadis Rasullullah S.A.W, lafaz Al-Jalalah (Allah), kalimah Tauhid dan lain-lain kalimah yang mempunyai kamuliaan tersendiri di dalam Islam, untuk tujuan dakwah adalah diharuskan denga syarat-syarat dan disiplin-disiplin tertentu sebagaimana berikut: ...

487
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Tanah Berstatus Rezab Atau Warta Kerajaan

1. Tapak yang telah dirizabkan dan diwartakan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi tujuan-tujuan Kebajikan Agama Islam adalah dihukumkan sebagai tanah waqaf menurut hukum syara’ dan;   2.   Tapak yang telah dirizabkan dan belum diwartakan kepada Majlis Agama Islam ...

488
Category: Zakat
Year: 2008
State: Johor
Tidak Diwartakan

Zakat KWSP: Wajib atau Tidak?

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 1 April 2008 telah membincangkan mengenai Zakat KWSP.   Alhamdulillah fatwanya:   Wajib dikeluarkan zakat KWSP bila cukup haulnya setahun hijrah setelah penerimaannya disamping cukup syarat-syarat lain...

489
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Johor
Diwartakan

Panduan Mengenai Bekerja Pada Waktu Solat Jumaat

“ Solat Jumaat tidak boleh dikecualikan kepada orang Islam yang bertugas di Pelabuhan Johor Berhad di mana bahagian sekalipun kerana belum sampai ke peringkat darurat yang mengharuskan meninggalkan solat Jumaat.           Demi kepentingan pengurus...

490
Category: Perubatan
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik. Muzakarah telah memutuskan bahawa menggunakan lintah dan cacing dalam p...

491
Category: Pentadbiran
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Sistem Pengurusan Online Pentadbiran Masjid Bagi Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA SISTEM PENGURUSAN ONLINE PENTADBIRAN MASJID BAGI NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan Sistem Pengurusan Online Pentadbiran...

492
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Anak Tak Sah Taraf, Perspektif Hukum Syarak Dan Undang-Undang

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ANAK TAK SAH TARAF, PERSPEKTIF HUKUM SYARAK DAN UNDANG-UNDANG   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Mengsyorkan agar Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor ...

493
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penyelesaian Permasalahan Tanah Wakaf Masjid Al-Shariff, Meru Melalui Mekanisma Istibdal

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH WAKAF MASJID AL-SHARIFF, MERU MELALUI MEKANISMA ISTIBDAL   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Tidak harus istibdal ke atas Tanah Wakaf Masjid al-Sh...

494
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 telah membincangkan Hukum Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak. Muzakarah telah memutuskan bahawa mana-mana ahli keluarga yang meninggal dunia secara serentak dalam ke...

495
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Hukum Insurans Am

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Kajian Hukum Insurans Am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam....

496
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf. Muzakarah telah memutuskan bahawa membangunkan tanah wakaf...

497
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9)

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Tiga Belas, yang bersidang pada 8 Rabiulakhir 1429H/ 15 April 2008M telah membincangkan mengenai Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: ...

498
Category: Perubatan
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan ...

499
Category: Perubatan
Year: 2008
State: Pahang
Diwartakan

Pegantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Kali Ke-4/2008 yang bersidang pada 26 Disember 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Pegantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam. Mesyuarat telah memutuskan bahawa orang bukan Islam dilarang meletakkan kaligrafi Isl...

500
Category: Zakat
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembayaran Emolumen Pegawai-Pegawai Mais Menggunakan Peruntukan Fi Sabilillah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI-PEGAWAI MAIS MENGGUNAKAN PERUNTUKAN FI SABILILLAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan wang zakat dari peruntukan Asnaf ‘Amil untu...

501
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melabur dalam skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Sah...

502
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008 telah membincangkan Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Peraduan ini adalah tidak patuh syariah kerana mengandungi unsur judi, ...

503
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MEMBANGUNKAN TANAH WAKAF KHAS DENGAN PEMBANGUNAN SELAIN DARIPADA NIAT ASAL PEWAKAF   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Membangunkan Tanah Wakaf Khas khususnya Wakaf Masjid dengan t...

504
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan Kontrak Ju’alah

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008 telah membincangkan Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan Kontrak Ju’alah. Muzakarah telah memutuskan bah...

505
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penerokaan Tanah Secara Tidak Sah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-82 yang bersidang pada 5-7 Mei 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Penerokaan Tanah Secara Tidak Sah. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Seksyen 40 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa semua t...

506
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Skim Takaful Hayat Berkumpulan Guru Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain Intigrasi (Kafai) Negeri Selangor Darul Ehsan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA SKIM TAKAFUL HAYAT BERKUMPULAN GURU KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN INTIGRASI (KAFAI) NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan Wang Zakat dar...

507
Category: Akidah
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Senaman Yoga Dikalangan Umat Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA SENAMAN YOGA DIKALANGAN UMAT ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Senaman yoga yang berasal daripada masyarakat hindu sejak sebelum masihi lagi menggabungkan amalan fizikal, ...

508
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pemberian Bonus Kepada Penyelia Dan Guru Kelas Al-Quran Dan Fardhu ‘Ain Intigrasi (Kafai) Negeri Selangor Darul Ehsan

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBERIAN BONUS KEPADA PENYELIA DAN GURU KELAS AL-QURAN DAN FARDHU ‘AIN INTIGRASI (KAFAI) NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Bersetuju dengan pen...

509
Category: Zakat
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelantik Pegawai Dan Kakitangan Di Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PELANTIK PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI BAHAGIAN FALAK, JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan peruntukan zakat dari Asnaf Fi Sabilil...

510
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Orang Bukan Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM ORANG ISLAM MENGUCAPKAN TAHNIAH DAN UCAPAN SELAMAT BERSEMPENA PERAYAAN AGAMA ORANG BUKAN ISLAM   Setelah berbincang Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa: Apa jua amalan dan pelakuan orang Islam dalam hal-hal yan...

511
Category: Perubatan
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat. Muzakarah telah memutuskan bahawa menggunakan kaedah k...

512
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Solat Jumaat Di Kawasan Kampus Institusi Pengajian Tinggi Dan Sekolah- Sekolah Menengah Yang Jauh Dari Masjid Yang Mendirikan Solat Jumaat

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Empat Belas, yang bersidang pada 9 Syaaban 1429H/ 11 Ogos 2008M telah membincangkan mengenai Hukum Solat Jumaat Di Kawasan Kampus Institusi Pengajian Tinggi Dan Sekolah- Sekolah Menengah Yang Jauh Dari Masjid Yang Mendirikan Solat Jumaat. Mesyuarat...

513
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat...

514
Category: Zakat
Year: 2008
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Wang Zakat Bagi Membiayai Kos Berkaitan Kes Permohonan Perisytiharan Murtad Dalam Proses Istitabah Di Baitul Iman

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MENGENAI WANG ZAKAT BAGI MEMBIAYAI KOS BERKAITAN KES PERMOHONAN PERISYTIHARAN MURTAD DALAM PROSES ISTITABAH DI BAITUL IMAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan w...

515
Category: Akidah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-82 yang bersidang pada 5-7 Mei 2008 telah membincangkan Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah. Muzakarah telah memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi a...

516
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-82 yang bersidang pada 5-7 Mei 2008 telah membincangkan Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan. Muzakarah telah memutuskan bahawa orang-orang Islam yang bekerja di loji kumbahan sekiranya diyakini waktu a...

517
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Cadangan Melaksanakan Pembangunan Di Atas Tanah Kubur Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Cadangan Melaksanakan Pembangunan Di Atas Tanah Kubur Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melaksanakan pembangunan di atas tanah-tanah pe...

518
Category: Akidah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain . Muzakarah telah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang menggunakan barangan ya...

519
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1-3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Lelaki dan wanita Islam adalah ditegah menampil...

520
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Insurans Am Dan Hukum Menggunakan, Menternak Dan Berjual Beli Lintah Dan Cacing

[Hukum Insurans Am] Hukum Insurans Am adalah tidak harus dan umat Islam perlu menjauhinya.  [Hukum Menggunakan, Menternak dan Berjual Beli Lintah dan Cacing] 1. Hukum menggunakan lintah dan cacing. dalam perubatan dan sebagai bahan dalam kosmetik adalah harus. 2. Hukum menternak dan berjual...

521
Category: Akidah
Year: 2008
State: Perlis

Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 telah membincangkan Hukum Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa bagi menjaga kehormatan dan kemuliaan ayat-ayat suci A...

522
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah. Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutam...

523
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2008
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Pelaburan Dalam Asn, Asb Dan Skim Yang Seumpamanya Dan Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang Untuk Mendapatkan Zuriat

Hukum Pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Skim Yang Seumpamanya Hukum melabur dalam Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan skim yang seumpamanya berserta dengan dividen dan bonus yang diterima daripada pelaburan tersebut adalah har...

524
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 telah membincangkan Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid). Muzakarah telah memutuskan bahawa pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta...

525
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mencerap Hilal Dari Satelit

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Mencerap Hilal Dari Satelit. Muzakarah telah memutuskan bahawa buat masa ini belum ada keperluan untuk menggunakan satelit bagi mencerap hi...

526
Category: Zakat
Year: 2008
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Manual Agihan Zakat

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Tiga Belas, yang bersidang pada 8 Rabiulakhir 1429H/ 15 April 2008M telah membincangkan mengenai Manual Agihan Zakat. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Perincian tentang aktiviti mengikut asnaf perlu diubah iaitu Asnaf Fakir dan...

527
Category: Sosial/Syariah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan Undang-Undang Syariah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-84 yang bersidang pada 15 Disember 2008 telah membincangkan Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan Undang-Undang Syariah. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Cadangan mengenakan kompaun terhada...

528
Category: Akidah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 telah membincangkan Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam. Muzakarah berpandangan dan berpendapat bahawa senaman Yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sejak ...

529
Category: Ibadah
Year: 2008
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodialisis

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-84 yang bersidang pada 15 Disember 2008 telah membincangkan Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodialisis. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Pesakit yang menghidap penyakit k...

530
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan seca...

531
Category: Akidah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya. Muzakarah telah memutuskan bahawa pameran jin, hantu dan keranda...

532
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penentuan Hukum Syarak Di dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu) Di Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu) Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Sumber modal kerja untu...

533
Category: Akidah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian Tradisional Masyarakat Melayu

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah membincangkan Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian Tradisional Masyarakat Melayu. Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan-amalan kebudayaan dan keseniaan...

534
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-9

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-9 ( RMK-9). Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Status Bangunan yang t...

535
Category: Pakaian
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Selipar Getah Berjenama Asadi Yang Mengandungi Tulisan/Corak Yang Menyerupai Kalimah Allah (Lafaz Al-Jalalah)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Selipar Getah Berjenama Asadi Yang Mengandungi Tulisan/Corak Yang Menyerupai Kalimah Allah (Lafaz Al-Jalalah).   Alhamdulillah fatwanya:   1. Selipar getah berjenama asadi yang meng...

536
Category: Akidah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Jubin Bertulis Kalimah Allah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Jubin Bertulis Kalimah Allah.   Alhamdulillah fatwanya:   1. Jubin yang bertulis kalimah Allah adalah diharamkan penggunaannya pada tempat seperti pada lantai-lantai permis/ hotel/ ...

537
Category: Makan dan Minum
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memakan Sarang Burung Layang-Layang

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah membincangkan Hukum Memakan Sarang Burung Layang- Layang. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum memakan sarang burung layang-layang adalah harus....

538
Category: Makan dan Minum
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam. Muzakarah telah memutuskan bahawa berdasarkan nas-nas daripada hukum syarak, Islam membenarkan penjualan, ...

539
Category: Ibadah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Tikar Solat Yang Mengandungi Corak-Corak Yang Menyerupai Lambang-Lambang Pelbagai Agama

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Tikar Solat Yang Mengandungi Corak-Corak Yang Menyerupai Lambang-Lambang Pelbagai Agama.   Alhamdulillah fatwanya:     1. Tikar solat yang mengandungi corak-corak yang me...

540
Category: Ibadah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Had Berpaling Yang Dibenarkan Daripada Arah Qiblat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah berbincang mengenai Had Berpaling Yang Dibenarkan Daripada Arah Qiblat (Had al-Tahawwul ‘Anil Qiblah). Muzakarah berpandangan bahawa arah menghadap qiblat ...

541
Category: Akidah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Kepercayaan Terhadap Angka 786 Bermaksud Bismillahirrahmanirrahim

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Kepercayaan Terhadap Angka 786 Bermaksud Bismillahirrahmanirrahim.   Alhamduliilah fatwanya:   1. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga me...

542
Category: Akidah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Syarikat Rufaqa

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Syarikat Rufaqa.   Alhamdulillah fatwanya:   Mana-mana orang Islam secara individu, pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali ajaran dan fahaman Al-Arqam sa...

543
Category: Akidah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Kumpulan 'Black Metal'

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Kumpulan 'Black Metal'.   Alhamdulillah fatwanya:   1. Bahawasanya kumpulan 'Black Metal' dengan segala kepercayaan, ajaran, aktiviti, perlakuan dan amalannya adalah sesat lagi meny...

544
Category: Ibadah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah membincangkan Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Pesakit yang menggunakan beg kolo...

545
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007 telah membincangkan Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian). Muzakarah tela...

546
Category: Akidah
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Kepercayaan, Ajaran, Amalan dan Pegangan Arifin bin Mohd @ Ayah Pin

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Kepercayaan, Ajaran, Amalan dan Pegangan Arifin bin Mohd @ Ayah Pin.   Alhamdulillah fatwanya:   1. Bahawasanya kepercayaan, ajaran, amalan dan pegangan Arifin bin Mo...

547
Category: Akidah
Year: 2007
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Ajaran Haji Ashaari Bin Muhammad & Pengikutnya Termasuk Syarikat Rufaqa' Corporation Berserta Rangkaiannya

1. Ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa dan dipegang oleh Haji Ashaari bin Muhammad dan pengikutnya termasuklah orang yang terlibat secara langsung dalam Syarikat Rufaqa' Corporation dan rangkaian syarikat gabungannya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. Ciri-ciri penyelewengan tersebut ada...

548
Category: Akidah
Year: 2007
State: Perak
Diwartakan

Fatwa Mengenai Penyelewengan Ajaran Arifin bin Muhamad (Ayah Pin)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak yang bersidang pada 18 Ogos 2005 buat kali 167 setelah berbincang dan membahaskan dengan penuh teliti telah mengambil keputusan "Bahawa semua dakwaan di atas mengandungi ajaran, pegangan dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah serta ...

549
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

550
Category: Haiwan
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Penggunaan Pneumatic Precussive Stunning Menurut Pandangan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

551
Category: Jenayah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Meggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

552
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia dan Kanak-Kanak Cacat Akal

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

553
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia dan Testicular Feminization Syndrome

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

554
Category: Akidah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Pameran Jin, Hantu dan Keranda, Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

555
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran-Satu Alternatif.

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

556
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Zakat Ke Atas Pendapatan Felda Dan Syarikat-Syarikatnya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

557
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada' Zakat

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

558
Category: Munakahat
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menggunakan Alat Bantuan Untuk Tujuan Hubungan Kelamin.

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

559
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Apa-apa pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap yang ditawarkan oleh syarikat pelaburan di dalam dan di luar negara adalah haram kerana mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan ini....

560
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

561
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Rakaman Nasyid Berbentuk Doa

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

562
Category: Akidah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Kumpulan Black Metal Serta Langkah Menanganinya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

563
Category: Haiwan
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Status Kesucian Ikan Yang Diberi Makanan Tidak Halal

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

564
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Selangor
Diwartakan

Had Tempoh Panggilan Muallaf

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

565
Category: Akidah
Year: 2007
State: Wilayah Persekutuan
Diwartakan

Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Membina Dan Merobohkan Masjid, Melantik Wanita Sebagai Hakim Syarie, The Black Metal, Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat

Hukum Membina Dan Merobohkan Bangunan Masjid Adalah harus merobohkan masjid bagi tujuan pembinaan masjid baru dengan syarat-syarat yang berikut: (a)  sebuah surau bertaraf sementara hendaklah ditentukan oleh Perundingan Hukum Syarak bagi tujuan sembahyang Jumaat kariah berkenaan; (b)  p...

566
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan Kanak- Kanak Cacat Akal

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan Kanak-Kanak Cacat Akal. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Pesakit heamophilia tidak diwajibkan be...

567
Category: Akidah
Year: 2007
State: Sabah
Diwartakan

Usaha-usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa Sdn. Bhd. ( SRC ) dan Rangkaian Syarikatnya (Sabah)

Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah, bil 3/2006 telah bersidang pada 13 Disember 2006 Miladiah / 22 Zulkaedah 1427 Hijriah, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara 'USAHA-USAHA MENGHIDUPKAN SEMULA AL-ARQAM MELALU...

568
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pengurangan Kadar Cukai Bagi Tanah Dan Harta Wakaf Majlis Agama Islam Selangor (Mais)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGURANGAN KADAR CUKAI BAGI TANAH DAN HARTA WAKAF MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan supaya tanah dan harta wakaf milik MAIS diberi pengecualian daripada c...

569
Category: Zakat
Year: 2007
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran – Satu Alternatif

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Dua Belas, yang bersidang pada 4 Zulkaedah 1428H/ 14 November 2007M telah membincangkan mengenai Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran – Satu Alternatif. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: “Pen...

570
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Johor
Diwartakan

Hukum Kosmetik Botok

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Muharram 1428H bersamaan 6 Februari 2007M telah membincangkan mengenai Hukum Kosmetik Botok .   Alhamdulillah fatwanya:   Penggunaan suntikan botulinum toxin type A atau botox untuk tujuan kosmetik ada...

571
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelaksanaan Wakaf Irsod Oleh Kerajaan Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   ATWA PELAKSANAAN WAKAF IRSOD OLEH KERAJAAN NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Kerajaan negeri boleh mewakafkan harta sebagai penggunaan khusus kepada orang Islam termasuk ta...

572
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Arahan Untuk Menyediakan Simpanan RM20 Juta Setiap Tahun Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ARAHAN UNTUK MENYEDIAKAN SIMPANAN RM20 JUTA SETIAP TAHUN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)   Mesyuarat berpandangan bahawa kaedah pengagihan zakat perlu diagihkan kepada penerima dengan kadar segera, tanpa ditangguh a...

573
Category: Zakat
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah membincangkan Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah. Muzakarah telah memutuskan bahawa pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kep...

574
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 8 Ogos 2007 telah membincangkan Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa berdasarkan penjelasan dan hasil ujikaji yang telah diberikan oleh ...

575
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007 telah membincangkan Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Apa jua amalan...

576
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 telah membincangkan Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit. Muzakarah telah memutuskan bah...

577
Category: Haiwan
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menggunakan Najis Babi Sebagai Baja Tanaman

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGGUNAKAN NAJIS BABI SEBAGAI BAJA TANAMAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Hukum menggunakan najis babi untuk tujuan baja tanaman adalah HARAM....

578
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Melantik Pegawai Dan Kakitangan Bagi Mewujudkan Unit Runding Cara Aqidah (Kaunseling) Di Jabatan Mufti Negeri Selangor Dalam Menangani Permasalahan Murtad

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA MELANTIK PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAGI MEWUJUDKAN UNIT RUNDING CARA AQIDAH (KAUNSELING) DI JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR DALAM MENANGANI PERMASALAHAN MURTAD   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah berbincang...

579
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pembiayaan Peruntukan Dana Zakat Bagi Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Khas Bagi Peringkat Sijil, Diploma, Sarjana Muda, Sarjana Dan Kedoktoran (Ph.D) Untuk Pegawai-Pegawai Majlis Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PEMBIAYAAN PERUNTUKAN DANA ZAKAT BAGI SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KHAS BAGI PERINGKAT SIJIL, DIPLOMA, SARJANA MUDA, SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawata...

580
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swisscash Mutual Fund

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PELABURAN KE ATAS SYARIKAT SWISSCASH MUTUAL FUND   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap seperti yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pel...

581
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Elaun Tetap Bulanan Dan Elaun Kehadiran Mesyuarat Mais Serta Elaun Jawatankuasa-Jawatankuasa Tetap Mais Dengan Menggunakan Peruntukan Asnaf Fi Sabilillah

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN ELAUN TETAP BULANAN DAN ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT MAIS SERTA ELAUN JAWATANKUASA-JAWATANKUASA TETAP MAIS DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN ASNAF FI SABILILLAH   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah ...

582
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGUNAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN DAN LAUNGAN AZAN DALAM NADA DERING DAN PAPARAN SKRIN DI DALAM TELEFON BIMBIT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Pada prinsipnya Islam tidak menghal...

583
Category: Makan dan Minum
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penjualan Air Zam-Zam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENJUALAN AIR ZAM-ZAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa: Berdasarkan nas-nas daripada hukum syara’, Islam membenarkan penjualan, perdagangan atau urusniaga air zam-zam. Walau bag...

584
Category: Akidah
Year: 2007
State: Sabah
Diwartakan

Buku Abuya Ashaari Muhammad - Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya

Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah, bil 3/2006 telah bersidang pada 13-14 Disember 2006 Miladiah / 22-23 Zulkaedah 1427 Hijriah, bertempat di Bilik Mesyuarat, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara 'BUKU ABUYA ASHAARI MUHAMMAD - PEMIMPIN PA...

585
Category: Perubatan
Year: 2007
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Suntikan Kosmetik Botox

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, Bil. 1/2007 telah bersidang pada 28 – 29 Mei 2007M / 11 – 12 Jamadilawal 1428H, bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Hukum Suntikan Kosmetik Botox” dan...

586
Category: Zakat
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pembayaran Fee Guaman Menggunakan Peruntukan Wang Zakat Untuk Kes; Hak Penjagaan Anak Tiri Siti Asnah Binti Haji Syurip Dan Permohonan Mualaf Untuk Membetulkan Status Agama Islam

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PEMBAYARAN FEE GUAMAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN WANG ZAKAT UNTUK KES; HAK PENJAGAAN ANAK TIRI SITI ASNAH BINTI HAJI SYURIP DAN PERMOHONAN MUAALAF UNTUK MEMBETULKAN STATUS AGAMA ISLAM   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri ...

587
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menyediakan Simpanan RM20 Juta Setiap Tahun Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENYEDIAKAN SIMPANAN RM20 JUTA SETIAP TAHUN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang telah memutuskan bahawa: Tidak harus menyediakan simpanan ...

588
Category: Ibadah
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Terhadap Keuzuran Solat Jumaat Bagi Tujuan Mencegah Kemungkaran

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM TERHADAP KEUZURAN SOLAT JUMAAT BAGI TUJUAN MENCEGAH KEMUNGKARAN   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor berpandangan bahawa: Solat jumaat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Oleh yang demikian solat jumaat...

589
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Kemudahan Awam Seperti Dewan Serbaguna / Kompleks Komuniti Dalam Melaksanakan Kegiatan Masyarakat Oleh Masyarakat Setempat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PENGGUNAAN KEMUDAHAN AWAM SEPERTI DEWAN SERBAGUNA / KOMPLEKS KOMUNITI DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN MASYARAKAT OLEH MASYARAKAT SETEMPAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah berpandangan bahawa: Penggunaan...

590
Category: Sosial/Syariah
Year: 2007
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-79 yang bersidang pada 6-8 September 2007 telah membincangkan Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi. Muzakarah telah memutuskan bahawa pada prinsipnya hukum berjabat tangan dengan wanita ajnabi adalah har...

591
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis- Jenis Dadah Baru Yang Lain

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain. Muzakarah telah memutuskan bahawa dadah jenis syabu dan dadah-dadah j...

592
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-75 yang bersidang pada 12 September 2006 telah membincangkan Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat. Muzakarah telah memutuskan bahaw...

593
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Sarawak
Tidak Diwartakan

Berbilang-Bilang Jumaat

Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesepuluh, yang bersidang pada 25 Syaaban 1427H/ 18 September 2006M telah membincangkan mengenai Berbilang-Bilang Jumaat. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Jumaat tidak boleh berbilangan di suatu Qaryah melainkan kerana hajat. Haj...

594
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai 2006 telah membincangkan Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama. Muzakara...

595
Category: Zakat
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Dari segi siasah dan maslahah, zakat merup...

596
Category: Zakat
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran - Satu Alternatif

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah membincangkan Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran - Satu Alternatif. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Mazhab Syafie...

597
Category: Perubatan
Year: 2006
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell)

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

598
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syar'ie

Ugama Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4-6 April 2006 telah membincangkan Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syar'ie. Muzakarah telah memutuskan bahawa wanita harus dilantik menjadi Hakim Syar'ie dalam kes-kes selain kes hudud dan qisas. Pemilihan dan pelantikan hendaklah dibuat dengan...

599
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk Tujuan Kosmetik

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah membincangkan Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk Tujuan Kosmetik. Muzakarah telah memutuskan baha...

600
Category: Munakahat
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas Nama Jawatan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai 2006 telah membincangkan Pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas Nama Jawatan. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Islam menyuruh umatnya mempermudahkan uru...

601
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Ladang Ternakan Khinzir Di Kawasan Orang Islam

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, Bil. 1/2005 telah bersidang pada 12 – 14 September 2005M / 08 – 10 Sya’ban 1426H, bertempat di Pacific Sutera, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Ladang Ternakan Khinzir Di Kawasan Orang Islam” dan te...

602
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Premis Kelab Malam Oleh Peniaga Dan Pelanggan Yang Terdiri Dari Kalangan Orang Islam

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, Bil. 1/2006 telah bersidang pada 14 – 16 Februari 2006M / 15 – 17 Muharam 1427H, bertempat di Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara  “Premis Kelab Malam Oleh Peniaga Da...

603
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

604
Category: Sosial/Syariah
Year: 2006
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

605
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Selangor
Diwartakan

Hukum Skim Pinjaman Wang/Pembiayaan Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

606
Category: Haiwan
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut Pandangan Islam

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 13 Mac 2006 telah membincangkan Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan Pneumatic Percussive Stunning dalam sembelihan le...

607
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kedudukan Air Musoffa

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Januari 2006 telah membincangkan Kedudukan Air Musoffa. Muzakarah telah memutuskan bahawa penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh membuka ruang kepada p...

608
Category: Perubatan
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4-6 April 2006 telah membincangkan Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan kaedah Autopsi Maya (V...

609
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Januari 2006 telah membincangkan Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya. Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan ...

610
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kumpulan Tal Tujuh

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah membincangkan Kumpulan Tal Tujuh. Muzakarah telah memutuskanbahawa: Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dibuat, Kumpulan Tal Tujuh didapati berpegang ke...

611
Category: Akidah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Aliran Pemikiran Liberal: Hukum dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai 2006 telah membincangkan Aliran Pemikiran Liberal: Hukum dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Gerakan Pemikiran Liberal mengandungi ...

612
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MELAKUKAN SAMAK NAJIS MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN TANAH LIAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk melakukan sa...

613
Category: Perubatan
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan Testicular Feminization Syndrome

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan Testicular Feminization Syndrome. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Bagi kes C...

614
Category: Zakat
Year: 2006
State: Sabah
Tidak Diwartakan

Fatwa Kewajipan Berzakat Ke Atas GLC

Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, Bil. 2/2006 telah bersidang pada 27 – 28 Jun 2006M / 01 – 02 Jamadilakhir 1427H, bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai perkara “Kewajipan Berzakat Ke Atas Syarikat / Syarikat Mi...

615
Category: Haiwan
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Status Kesucian Ikan Yang DiBeri Makanan Tidak Halal

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4 - 6 April 2006 telah membincangkan Status Kesucian Ikan Yang Diberi Makanan Tidak Halal. Muzakarah telah memutuskan bahawa Ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya ...

616
Category: Perubatan
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4-6 April 2006 telah membincangkan Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA). Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Setelah meneliti laporan kajian dari dalam dan luar negara ser...

617
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menggunakan Debu Tanah Tayammum Yang Telah Disterilkan (Dinyahkuman)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM MENGGUNAKAN DEBU TANAH TAYAMMUM YANG TELAH DISTERILKAN (DINYAHKUMAN)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006 memutuskan seperti berikut: Harus menggunakan debu tanah yang tel...

618
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Peruntukan Dana Zakat Bagi Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk Kakitangan Lantikan Majlis Agama Islam Selangor Dan Anak Syarikat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN PERUNTUKAN DANA ZAKAT BAGI SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN UNTUK KAKITANGAN LANTIKAN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR DAN ANAK SYARIKAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: T...

619
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Peruntukan Zakat Untuk Bayaran Emolumen Pegawai Kontrak Majlis Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN PERUNTUKAN ZAKAT UNTUK BAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI KONTRAK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 26-27 Jun 2006 telah memutuskan seperti berikut: Jawata...

620
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Perlis
Tidak Diwartakan

Fatwa Pengesahan Aktiviti Agihan Dari Dana Faqir Miskin 2005 Dalam Konteks Zat Dan Manfaat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGESAHAN AKTIVITI AGIHAN DARI DANA FAQIR MISKIN 2005 DALAM KONTEKS ZAT DAN MANFAAT   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 26-27 Jun 2006 telah memutuskan seperti berikut: Harus melaksanak...

621
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penggunaan Wang Zakat Di Bawah Asnaf Fi Sabilillah Bagi Membiayai Emolumen Kakitangan Unit Perundangan Keluarga Di Pejabat Agama Islam Daerah Dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGGUNAAN WANG ZAKAT DI BAWAH ASNAF FI SABILILLAH BAGI MEMBIAYAI EMOLUMEN KAKITANGAN UNIT PERUNDANGAN KELUARGA DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH DAN BAHAGIAN PERUNDANGAN KELUARGA, JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat ...

622
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Isu Pencucian Pasir Bercampur Najis Babi Di Sungai Garing, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA ISU PENCUCIAN PASIR BERCAMPUR NAJIS BABI DI SUNGAI GARING, MUKIM RAWANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Pasir yang dicuci dengan menggunakan air takun...

623
Category: Makan dan Minum
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Wine Vinegar (Cuka Wain)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4-6 April 2006 telah membincangkan Hukum Wine Vinegar (Cuka Wain). Muzakarah telah memutuskan bahawa haram menggunakan Cuka Wain (Wine Vinegar) yang diproses dan dicampur dengan bah...

624
Category: Haiwan
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk Tujuan Kosmetik

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGGUNAAN ANGGOTA ATAU UNSUR HAIWAN YANG HARAM DIMAKAN SELAIN DARIPADA ANJING DAN BABI UNTUK TUJUAN KOSMETIK   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Islam menitikberatkan kebersihan...

625
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Januari 2006 telah membincangkan Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan Multi Level Marketin...

626
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa umat Islam hari ini mempunyai banyak alternatif untuk membel...

627
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pelaksanaan Istibdal Tanah Wakaf Di Lot 6684, Teluk Gadong Dengan Membeli Tanah Untuk Penambahan Kawasan Masjid Nurul Iman, Teluk Gadong Di Atas Sebahagian Lot 6094, Mukim Klang

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PELAKSANAAN ISTIBDAL TANAH WAKAF DI LOT 6684, TELUK GADONG DENGAN MEMBELI TANAH UNTUK PENAMBAHAN KAWASAN MASJID NURUL IMAN, TELUK GADONG DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 6094, MUKIM KLANG   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sel...

628
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penggunaan Wang Skim Saham Wakaf Selangor Dan Wang Manfaat Wakaf Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGGUNAAN WANG SKIM SAHAM WAKAF SELANGOR DAN WANG MANFAAT WAKAF SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006 memutuskan seperti berikut: Hasil daripada wang Skim Saham W...

629
Category: Makan dan Minum
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Wine Vinegar (Cuka Wain)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM WINE VINEGAR (CUKA WAIN)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 26-27 Jun 2006 telah memutuskan seperti berikut: Bahawa haram menggunakan cuka wain (Wine Vinegar) atau seumpamanya yang diproses...

630
Category: Jenayah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pelantikan Hakim Syar’ie Wanita

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM PELANTIKAN HAKIM SYAR’IE WANITA   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 26-27 Jun 2006 telah memutuskan seperti berikut: Wanita tidak harus memegang jawatan sebagai hakim syar’ie. I...

631
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Penggunaan Wang Zakat Di Bawah Asnaf Fi Sabilillah Bagi Membiayai Emolumen Kakitangan Unit Guaman Syar’ie Dan Ibu Tunggal, Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PENGGUNAAN WANG ZAKAT DI BAWAH ASNAF FI SABILILLAH BAGI MEMBIAYAI EMOLUMEN KAKITANGAN UNIT GUAMAN SYAR’IE DAN IBU TUNGGAL, BAHAGIAN PERUNDANGAN KELUARGA, JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatw...

632
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat. Muzakarah telah memutuskan bahawa sabun yang mengandungi unsur tanah liat b...

633
Category: Ibadah
Year: 2006
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Pelaksanaan Ibadah di International Space Station (ISS)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21-23 November 2006 telah membincangkan Pelaksanaan Ibadah Di International Space Station (ISS). Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Penggunaan tisu yang telah disediakan di Inte...

634
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor

Fatwa Pembiayaan Peruntukan Zakat Untuk Kemudahan Perubatan Bagi Kakitangan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN PERUNTUKAN ZAKAT UNTUK KEMUDAHAN PERUBATAN BAGI KAKITANGAN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Tidak harus menggunakan peruntukan zaka...

635
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Elaun Kakitangan Kompleks Wawasan Balkis Dan Menggunakan Wang Zakat Dari Dana Riqab

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN ELAUN KAKITANGAN KOMPLEKS WAWASAN BALKIS DAN MENGGUNAKAN WANG ZAKAT DARI DANA RIQAB   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 26-27 Jun 2006 telah memutuskan seperti berikut: Tidak ha...

636
Category: Akidah
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   HUKUM ORANG ISLAM MENYAMBUT PERAYAAN VALENTINE’S DAY   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan bahawa: Amalan merayakan perayaan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Perayaan tersebut...

637
Category: Zakat
Year: 2006
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Fatwa Pembiayaan Peruntukan Zakat Untuk Skim Pelan Takaful Berkelompok Bagi Menggantikan Pelan Persaraan Kakitangan Lantikan Majlis Agama Islam Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR   FATWA PEMBIAYAAN PERUNTUKAN ZAKAT UNTUK SKIM PELAN TAKAFUL BERKELOMPOK BAGI MENGGANTIKAN PELAN PERSARAAN KAKITANGAN LANTIKAN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti beriku...

638
Category: Munakahat
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Suami Yang Melakukan Hubungan Seksual Secara Paksaan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22-24 November 2005 telah membincangkan Hukum Suami Yang Melakukan Hubungan Seksual Secara Paksaan. Muzakarah telah memutuskan bahawa di dalam Islam hubungan di antara lelaki dan wanita ...

639
Category: Akidah
Year: 2005
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Fatwa Mengenai Pengharaman Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l Babu Kamal Bacha

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Pulau Pinang pada 30 September 2005 telah membincangkan mengenai Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l P.M. Kamal Bacha dan memutuskan seperti berikut:   1) Bahawa isi kandungan Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l P.M Kamal Bacha adalah dihar...

640
Category: Munakahat
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22-24 November 2005 telah membincangkan Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Di dalam Islam poligami adalah d...

641
Category: Munakahat
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan Hubungan Kelamin

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan Hubungan Kelamin. Muzakarah telah memutuskan bahawa harus menggunakan alat bantuan untuk tujuan hubung...

642
Category: Munakahat
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-67 yang bersidang pada 22 Februari 2005 telah membincangkan Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian. Muzakarah telah memutuskan bahawa Wang caruman KWSP tidak b...

643
Category: Ibadah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardu Haji Atau Umrah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardu Haji Atau Umrah. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Adalah h...

644
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Pulau Pinang
Diwartakan

Fatwa Mengenai Pegawai Perhubungan Pelanggan (GRO)

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Pulau Pinang pada 30 September 2005 telah membincangkan mengenai Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l P.M. Kamal Bacha dan memutuskan seperti berikut:   1) Bahawa isi kandungan Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l P.M Kamal Bacha adalah dihar...

645
Category: Akidah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha, Hindu, Sikh Dan Kristian)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha, Hindu, Sik...

646
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Harta Sepencarian Selepas Kematian Salah Satu Pihak Dalam Perkahwinan Di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

647
Category: Ibadah
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadat Qurban

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

648
Category: Zakat
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Kadar 'Uruf Emas Perhiasan Di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

649
Category: Zakat
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Kutipan Padi Melalui Pemotongan Terus Dari Kupon Subsidi Padi Di Negeri Selangor

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

650
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Garis Panduan Mengenai Anak Tak Sah Taraf Menurut Hukum Syara'

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

651
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Agama Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

652
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2005
State: Selangor
Diwartakan

Fatwa Tentang Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SESKYEN 47 Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadua...

653
Category: Akidah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71 yang bersidang pada 22-24 November 2005 telah membincangkan Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day. Muzakarah berpandangan bahawa ajaran Islam amat mengutamakan kasih sayang dan tidak ada hari...

654
Category: Perubatan
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-67 yang bersidang pada 22 Feb 2005 telah membincangkan Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell). Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Pengklonan Terapeutik untuk tujuan rawatan perub...

655
Category: Akidah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 12 April 2005 telah membincangkan Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Dalam menentukan perayaan orang bu...

656
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau, Tumbuhan, Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   HUKUM MENULIS AYAT-AYAT AL-QURAN MENGIKUT REKA BENTUK ALAT PERMAINAN SEPERTI WAU, TUMBUHAN, BUNGA-BUNGAAN DAN SEUMPAMANYA   Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Sel...

657
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa orang Islam diharuskan bekerja di rumah orang bukan Islam dengan...

658
Category: Akidah
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadith Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha, Hindu, Sikh Dan Kristian)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   HUKUM MENULIS DAN MENERBIT BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNGI AYAT-AYAT AL-QURAN, HADITH BESERTA PANDANGAN-PANDANGAN AGAMA LAIN (CINA, BUDDHA, HINDU, SIKH DAN KRISTIAN)   Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa...

659
Category: Zakat
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 14 April 2005 telah membincangkan Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia. Muzakar...

660
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 14 April 2005 telah membincangkan Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembed...

661
Category: Muamalat/Ekonomi
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya adalah haram kerana ia mengandungi ...

662
Category: Haiwan
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Mengenai Stunning Haiwan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-70 yang bersidang pada 29 September 2005 telah membincangkan Hukum Mengenai Stunning Haiwan. Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Kaedah stunning jenis Penetrative Captive Bolt dan Non Penetrative Capti...

663
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13-16 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle). Muzakarah telah memutuskan bahawa Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam ...

664
Category: Akidah
Year: 2005
State: Johor
Diwartakan

Hukum Umat Islam Menyambut Hari Kekasih (Valentine's Day)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Zulkaedah 1426 Hijriah bersamaan 27 hb Disember 2005 Miladiah telah membincangkan mengenai Hukum Umat Islam Menyambut Hari Kekasih (Valentine's Day).     Alhamdulillah fatwanya:   ” Amalan meray...

665
Category: Akidah
Year: 2005
State: Johor
Diwartakan

Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Ramadhan 1426 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2005 Miladiah telah membincangkan mengenai Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah.   Alhamdulillah fatwanya:   ...

666
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle)

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   HUKUM PELUPUSAN BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM SECARA KITAR SEMULA (RECYCLE)   Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor kali ke 5/2005 yang bersidang pada 6 Septemb...

667
Category: Haiwan
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI

Kaedah Thoracic Sticking Dalam Sembelihan Haiwan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-70 yang bersidang pada 29 September 2005 telah membincangkan Kaedah Thoracic Sticking Dalam Sembelihan Haiwan. Muzakarah telah memutuskan bahawa Kaedah Thoracic Sticking iaitu prosedur tambahan yang digunakan ...

668
Category: Ibadah
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Mewartakan Kawasan Masjid Dan Bukan Masjid Di Bangunan Masjid Al-‘Ubudiah Seksyen 19, Shah Alam, Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   MEWARTAKAN KAWASAN MASJID DAN BUKAN MASJID DI BANGUNAN MASJID AL-‘UBUDIAH SEKSYEN 19, SHAH ALAM, SELANGOR   Setelah meneliti dari cadangan yang dikemukakan mesyuarat telah memutuskan seper...

669
Category: Munakahat
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pemeriksaan Kesihatan Kepada Bakal Pengantin Di Negeri Selangor

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   PEMERIKSAAN KESIHATAN KEPADA BAKAL PENGANTIN DI NEGERI SELANGOR   Mesyuarat Jawatankuasa telah bersetuju memutuskan: Mewajibkan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesihatan kepada semua umat Isla...

670
Category: Ibadah
Year: 2005
State: Selangor
Tidak Diwartakan

Pemujaan Kubur Di Pulau Carey, Kuala Langat

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDING HUKUM SYARA’ (FATWA) NEGERI SELANGOR   PEMUJAAN KUBUR DI PULAU CAREY, KUALA LANGAT   Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor memutuskan seperti berikut: Membenarkan kubur berkenaan diroboh dan di...

671
Category: Sosial/Syariah
Year: 2005
State: Pandangan Hukum JKF MKI